Home  //  Onderwerpen Whiplash klachtenpatroon  //  Whiplashklachten en oorsuizing

Whiplashklachten en oorsuizing

Whiplash en oorsuizing

Na een whiplash zijn er mensen die naast hun whiplashklachten een klacht ontwikkelen, die enorm veel irritatie teweeg brengt, nl. oorsuizing. Oorsuizing is een klacht die niet direct wordt gemeld, maar wel heel vermoeiend is voor whiplashpatiënten en kan leiden tot frustratie en angst. Ruis in het oor wordt het ook wel genoemd. Overlappingen met de ziekte van Ménière en Tinnitus zijn er zeker. Eén van de oorzaken van oorsuizing kan hersenletsel zijn. Het ongevalmechanisme dat whiplash heet, behoort tot de groep niet aangeboren hersenletsels. Het type oorsuizing dat door de whiplashpatiënt vaak wordt genoemd, is een lage of hoge pieptoon/fluittoon in het oor.

 

Vaak aan één kant. De oorsuizing loopt bij sommigen synchroon met het oplopen van de hoofdpijn. Des te meer hoofdpijn, des te hoger de pieptoon of ruis. Wanneer deze klacht op de voorgrond treedt, gaat dat gepaard met boosheid, irritatie, angst, vermoeidheid, machteloosheid en terugtrekking uit het sociale verkeer. Op zichzelf is oorsuizing helemaal geen bedreiging voor de gezondheid, maar voorafgaande geeft aan dat het wel tot ongezondheid kan leiden. Het gevaar bestaat dat de whiplashpatiënt de eerder genoemde gevoelens gaat fixeren op de oorsuizing en zo de belangrijkste klacht wordt. Uiteraard, indien men permanent last van oorsuizing heeft, zal omgaan hiermee lastiger zijn, dan wanneer men incidenteel last van deze klacht heeft. Het is uitermate belangrijk dat men controle krijgt over deze klacht.

Een aantal tips:
Omdat er weinig aan oorsuizing is te doen, is het van belang, dat u zelf de oorsuizing mentaal geheel of gedeeltelijk overwint. Het is voor u van belang dat u niet direct genoegen neemt met het meest frustrerende advies: "U moet er maar mee leren leven". Ga op zoek naar een gespecialiseerde instantie, die u handvatten aanreikt en leert hoe u ermee leert leven. De audiologische centra zijn de aangewezen plek daarvoor. Een in oorsuizing gespecialiseerde psycholoog die samenwerkt met een KNO-arts zou ook een goede combinatie kunnen zijn.

- U kunt met geluidstoppers gaan werken om overtollig geluid te weren.
- Wanneer oorsuizing gepaard gaat met gehoorverlies kan een gehoortoestel helpen.
- Uzelf trainen het geluid te doen kantelen. Er zijn geluiden die men van jongs af aan als prettig ervaart. Maak daar opnames van en draai dat af om zich te leren concentreren op prettige omgevingsgeluiden.
- U kunt niet in slaap komen?.
Gebruik muziek op zachte toon waar u uzelf prettig bij voelt. Zet er een tijdsbeperking op. B.v. in het begin 15 minuten. De tijdsduur die men bij gezond slapen hanteert om in slaap te komen.
- Probeer stressvolle situaties vermijden.
- Matig u in het gebruik van cafeïnehoudende dranken of stimulerende middelen.
- Zet op de achtergrond thuis uw favoriete muziek zacht aan.

Bron: eigen informatie en http://www.hoorzaken.nl/oorsuizen.htm