Home  //  Onderwerpen Whiplash klachtenpatroon  //  Whiplash: Oorzaak-diagnose. Whiplash, wat is dat?

Whiplash: Oorzaak-diagnose. Whiplash, wat is dat?

Whiplash wat is dat/diagnose whiplash

Bij whiplash spreken we van een zweepslag van de nek(denk aan een koetsier) of wel nekverstuiking door overstrekking van het hals- wervelgebied. Voor de lezer: het woord whiplash is geen diagnose, maar een beschrijving van het (ongevals)mechanisme, namelijk de acceleratie-deceleratie die plaatsvindt (meestal na een achterop aanrijding). Hierdoor kunnen beschadigingen optreden in de weke delen, spieren, banden en gewrichten van de nekstreek.

Soms kunnen de hersenstam(de telefooncentrale van het lichaam), ruggenmerg en hersenzenuwen beschadigd worden, waardoor mild hersenletsel kan ontstaan.

 

Oorzaak

Auto-ongevallen zijn de grootste oorzaak. De meest voorkomende daarvan en klassieke oorzaak is een achterop aanrijding. Ziet men dit aankomen, dan zet men automatisch de spieren strak door de schrikreactie en heeft men minder kans op letsel. De slingerbeweging is het groots bij een onverwachtse klap en dus kunnen de gevolgen groot zijn. Het percentage van deze oorzaak bij whiplash ligt op 75%. Andere oorzaken zijn sportongevallen(een keeper die een schop in zijn nek krijgt), bedrijfongevallen, ongevallen in en om huis, ondeskundige behandelingen.(in een te vroeg stadium het kraken van de nek) 75% is vrouw van mensen die een klachtenpatroon ontwikkelen en deze meerderheid wijt men aan een andere halsstructuur of wel minder ontwikkelde nekspieren.

 

Diagnose

Whiplash is een niet objectiveerbare aandoening. Na het ongevalmechanisme dat whiplash heet kan een klachtenpatroon ontstaan passend bij het posttraumatisch whiplash syndroom, PWS. Haarscheurtjes in spieren, weefsel, etc en mild hersenletsel. Het is een klachtenpatroon op verschillende medische gebieden. Wat buiten de pijn om het vervelende is van deze haarscheurtjes, is dat schadelijke micro-organismen gebruik maken van de zwakte van de beschadigde weefsels en het probleem daarmee verergeren. Daarom spreken we van een multidisciplinair ziektebeeld. Disciplines als neuropsychologie, K.N.O., Orthopedie, Ergonomie, Psychologie, etc.

 

Foto's, etc

Op foto's, MRI-scan of CT-scan is veel te zien, maar de diagnose whiplash haalt men hier niet uit. Slijtage, verkeerde nekstand of andere dingen uiteraard wel. Dus is het goed om zich op deze manier te laten onderzoeken om andere dingen uit te schakelen.

Voorbeelden van het klachtenpatroon welke we kunnen indelen in vier groepen.

 

Pijnklachten

Nekpijn
Hoofdpijn
Kaakpijn
Uitstralende pijn naar ledematen
Lage rugpijn


Cognitieve klachten

Concentratieverlies
Vergeetachtigheid
Niet tegen licht/geluid kunnen
Geen dubbeltaken kunnen doen

 

Vegetatieve klachten

Bloeddruk- en temperatuurschommelingen
Hartritme- en slaapstoornissen
Ontregelde hormoonhuishouding

 

Psychische klachten

Prikkelbaar
Een bedrukt gevoel
Gespannen
Overgevoelig
Stemmingswisselingen

Van elke groep zijn er meer klachten. Ze zijn nooit allemaal in een persoon vereningd. Daarom verdient het klachtenpatroon een individuele, maar ook multi-disciplinaire aanpak. Verder kan specialisme worden bezocht om andere dingen uit te schakelen. Met slikklachten b.v. de kaakchirurg of KNO-arts. Verder nog andere voorbeelden van klachten die kunnen voorkomen: oorsuizen, oorpijn, opgejaagd voelen, stemminswisselingen, overmatig transpireren, slikklachten, etc. Behandeling Vooraf de opmerkingen dat een ieder die klachten heeft na een whiplash, daar 80% van geneest tussen 0 en 2 jaar. Tussen 2 en 5 jaar kan het klachtenpatroon van de overige 20% goed verbeteren met goede begeleiding.

 

Behandeling

Behandeling hangt geheel van klachtenpatroon af en in welke fase de persoon zich bevind. De multi-disciplinaire aanpak is al genoemd. Hou zelf de regie in handen Vraag aan de behandelaar altijd wat hij/zij van plan is en wat hij/zij met de behandeling beoogd. Voorzichtige behandeling van halswervelgebied(b.v. zachte massages, elektrostimulatie) genieten de voorkeur boven agressieve behandeling(kraken). Houdingstherapie geeft goede resultaten. Hou een dagboek bij om relatie tussen klachten en beperkingen in kaart te brengen. Wanneer een behandeling niet aanslaat(na zes keer) is het beter hiermee te stoppen. Bij chronische klachten(in geval van whiplash na drie maanden) geven de boeken Pijn de baas en Brein de baas inzicht in de situatie. Ziektewet/WAO/WIA De wet Poortwachter heeft inspanningsverplichting voor werknemer en werkgever. Een ieder heeft via het zelfbeschikkingsrecht wat bij wet geregeld is, inspraak over de te volgen behandelingen en onderzoeken. Hou initiatief. Bereid je altijd goed voor op gesprekken met Arboarts, keuringsarts of arbeidsdeskundige. Zet het op papier en streep af, zodat je in ieder geval alles kwijt kunt wat jij wilt inbrengen. Neem iemand mee, die dat controleert. Je mag een vertrouwenspersoon benoemen. Vraag een gespreksverslag. Geef aan dat schadelijke en niet ter zake doende opmerkingen in het verslag moeten. De wet Poortwachter verplicht het bijhouden van een dossier. Check de afspraken en wat er inkomt. Inlichtingen kan ook bij WAO-platforms. Landelijk nummer en spreekuur maandag t/m vrijdag: 045 5691970. Spreek over je belastbaarheid/ beperkingen en klachtenpatroon bij artsen. Geef aan welk effect een activiteit op je functioneren heeft. De arts stelt diagnose.

 

Losse opmerkingen

Een kraag heeft geen genezende werking. Gebruik die alleen hoognodig. B.v. een ritje in de auto(bij zelf rijden moet CBR-aantekening op rijbewijs) of om een boek uit te lezen of een film af te kijken. Kun je niet lezen, laat voorlezen.
Slaap- waakritme kan gemeten worden in daarvoor bestemde centra's. Tik in op Google
Zorg altijd voor balans met activiteit/rust. Ga niet altijd door grenzen, maar blijf er zoveel mogelijk binnen.
Inlichtingen over Persoons Gebonden Budget bij Per Saldo:tel 030 2304066.
Bij cognitieve klachten:elektronische agenda met geheugen
Huishouden: zorg voor ergonomische adviezen
Oordopjes, eventueel via audiologisch centrum laten aanmeten.
Schokdempende zolen