Home  //  Onderwerpen Whiplash en schadevergoeding  //  Een nieuwe, snelle, procedure voor letsel- en overlijdensschade.

Een nieuwe, snelle, procedure voor letsel- en overlijdensschade.

Een nieuwe, snelle, procedure voor letsel- en overlijdensschade.


Op 1 juli 2010 is de Wet Deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Deze wet geeft partijen de mogelijkheid om op een eenvoudige en snelle manier de rechter bij de onderhandelingen in te schakelen. De rechter kan een knoop doorhakken over een deelonderwerp met betrekking tot letsel- en/of overlijdensschade. Het doel ervan is dat slachtoffer en verzekeraar na een beslissing van de rechter weer verder kunnen onderhandelen om tot een schikking te komen, zonder dat een langdurige gerechtelijke procedure hoeft te worden gestart.

 

Deelgeschillen kunnen gaan over juridische vragen zoals de aansprakelijkheidsvraag, het verband tussen klachten en ongeval, eigen schuld en schadebeperking. Maar ook over procedurele vragen en vragen over feiten, zoals de vraag:
-of nog een deskundige geraadpleegd moet worden
en, zo ja, welke en hoe de vraagstelling aan de deskundige dient te luiden;
-van welk carrièreverloop partijen dienen uit te gaan om de inkomensschade te berekenen;
-of er behoefte is aan huishoudelijke hulp;
-of er een voorschot op de schade moet worden verstrekt.
Het verzoek aan de rechter om te beslissen over een deelgeschil kan zowel door degene die de schade lijdt, als door de aansprakelijke tegenpartij (meestal een verzekeraar) worden gedaan.

Partijen kunnen ook samen een vraag aan de rechter voorleggen.

Tegen de beslissing in een deelgeschilprocedure staat in beginsel geen hoger beroep open. De bedoeling is immers dat partijen na een deelgeschilbeslissing opnieuw de onderhandelingstafel opzoeken en niet de appèlrechter. Hoger beroep kan slechts worden ingesteld als er ook een bindende eindbeslissing is gegeven. Dat kan dan vervolgens pas nadat een bodemprocedure aanhangig is gemaakt.

De kosten van de deelgeschilprocedure komen voor rekening van de aansprakelijke partij (meestal dus de verzekeraar) , ongeacht door wie de procedure is gestart en of het slachtoffer het deelgeschil wint. Het moet wel gaan om redelijke kosten die gemaakt worden. Indien door de benadeelde bijvoorbeeld volstrekt onnodig of onterecht een deelgeschilprocedure is gestart, zullen de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Niels Muntjewerff,
Letselschadeadvocaat bij Schenkeveld Advocaten.  

Hulp bij letselschade : http://hulp-bij-letselschade.nl/nl/home/


http://www.schenkeveldadvocaten.nl/rightsarea.asp?id=185&;pid=11&mid=18