Home  //  Onderwerpen Whiplash en schadevergoeding  //  Whiplash/Niet aangeboren hersenletsel/Hersenkneuzing

Whiplash/Niet aangeboren hersenletsel/Hersenkneuzing

Uit de praktijk: NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL/Whiplash/hersenkneuzing

 

Mensen kunnen in de loop van hun leven door diverse gebeurtenissen schade aan de hersenen oplopen. Er ontstaat dan niet-aangeboren hersenletsel. Dat kan vergaande gevolgen hebben. Het leven van die persoon en van zijn naasten kan volledig veranderen. Als het ontstaan van dat hersenletsel een gevolg is van een traumatische gebeurtenis, zoals een verkeersongeval of een arbeidsongeval, dan kan een ander aansprakelijk zijn voor de financiële gevolgen van dat letsel. Schenkeveld Advocaten houdt zich actief bezig met de behartiging van de belangen van slachtoffers met niet-aangeboren hersenletsel.

Soorten ongevallen
Verschillende soorten traumatische gebeurtenissen kunnen tot het ontstaan van hersenletsel leiden. Daarbij kan worden gedacht aan:
- een verkeersongeval (zoals een aanrijding tussen twee automobilisten of een aanrijding tussen een automobilist en een fietser/voetganger),
- een arbeidsongeval (zoals een val van een ladder) en
- mishandeling.

Het letselschadetraject verloopt veelal in de hieronder beschreven vaste volgorde. Schenkeveld Advocaten heeft daarbij overigens niet uitsluitend aandacht voor de juridische kant van een zaak, maar acht het persoonlijke contact met het slachtoffer en diens naasten van groot belang. Ook het in contact brengen van cliënten met andere hulpverlenende instanties wordt door cliënten als een grote meerwaarde gezien.

Aansprakelijkheid
Voordat het recht op een schadevergoeding ontstaat, dient eerst de aansprakelijkheid van de dader vast te staan. De dader wordt dan ook altijd middels een brief aansprakelijk gesteld. Het is dan veelal de verzekeraar van de dader die de aansprakelijkstelling in behandeling neemt. Bij de meeste verkeersongevallen is de aansprakelijkheid van de dader duidelijk, terwijl bij arbeidsongevallen de aansprakelijkheid niet steeds direct duidelijkheid over de aansprakelijkheid van de werkgever bestaat. Indien de aansprakelijkheid vaststaat, is (de verzekeraar van) de dader verplicht alle schade te vergoeden. Dat geldt voor de geleden en in de toekomst nog te lijden schade.

Medisch adviseur
Voor het vaststellen van de omvang van de schade dient duidelijk te zijn wat de ernst en de omvang van het letsel is. Daartoe wordt een medicus ingeschakeld, die ons daarover adviseert. Deze medicus wordt een medisch adviseur genoemd. De medisch adviseur biedt ons belangrijke handvatten voor het begroten van de schade.

Schade
Als gevolg van het ongeval of de mishandeling lijdt het slachoffer schade. Deze schade doet zich op diverse gebieden voor. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende schadeposten: -directe materiële schade (bijvoorbeeld kleding die of een horloge dat door het ongeval is beschadigd);

- medische kosten (bijvoorbeeld het eigen risico van de zorgverzekering en kosten van medische behandelingen);
- reiskosten;
- een vergoeding voor huishoudelijke hulp of mantelzorg (ook als het slachtoffer daar niet zelf voor betaald heeft, zoals bij de zorg van broers, zussen, ouders of andere naasten!!);
- een vergoeding voor andere, zoals financiële, ondersteuning;
- verlies aan verdienvermogen (bijvoorbeeld gemiste inkomsten);
- verlies aan zelfwerkzaamheid (bijvoorbeeld geen onderhoud kunnen plegen aan de woning); - pensioenschade;
- immateriële schade (smartengeld) en
- wettelijke rente.

Tip: leg direct na het ongeval een dagboek aan, waarin u alle gemaakte kosten opschrijft!

(Arbeidsdeskundige) begeleiding
Voor het slachtoffer is het veelal van groot belang dat niet slechts de schade financieel wordt gecompenseerd, maar ook dat hij zijn leven zo goed mogelijk vorm kan geven. In dat kader wordt veelal, op kosten van de aansprakelijke partij, voor ondersteuning van het slachtoffer gezorgd. Daarbij kan worden gedacht aan arbeidsdeskundige begeleiding. De arbeidsdeskundige helpt het slachtoffer te zoeken naar een baan die het met zijn mogelijkheden en beperkingen nog kan verrichten. Ook kan een arbeidsdeskundige meedenken over een nuttige wijze van dagbesteding.

Procedure
Als (de verzekeraar van) de wederpartij de aansprakelijkheid niet erkent of niet bereid is alle schade te vergoeden, dan is het soms nodig dat een rechter wordt ingeschakeld. De rechter zal dan het geschil (definitief) beslechten. Er bestaan verschillende juridische mogelijkheden, waardoor de kosten van een gerechtelijke procedure voor rekening van de aansprakelijke partij kunnen komen.

Kosten advocaat
Een letselschadeadvocaat is bij uitstek geschikt om een persoon met niet-aangeboren hersenletsel bij te staan. De kosten van die advocaat komen veelal voor rekening van de aansprakelijke partij. Als de aansprakelijkheid van de dader vaststaat, is die dader immers ook gehouden alle advocaatkosten en overige kosten van rechtsbijstand te vergoeden. Dat geldt ook als u zelf een rechtsbijstandverzekering heeft. Het kost u dus veelal niets als u zich laat bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in letselschade.
Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd kosteloos en vrijblijvend contact met ons opnemen.
Met groet

Ivo Laseur
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
http://www.schenkeveldadvocaten.nl/nl/rechtsgebieden/particulier/letselschade-verzekeringsrecht-en-aansprakelijkheidsrecht/


Voor meer informatie over andere dan juridische ondersteuning en begeleiding wordt buiten wwww.whiplashdebaas.nl ook verwezen naar de website van het coördinatiepunt NAH Noord-Holland Noord en naar de website met een overzicht van alle coördinatiepunten NAH in Nederland