Home  //  Onderwerpen Whiplash en schadevergoeding  //  Whiplashklachten bewijzen bij letselschade, recente rechtspraak

Whiplashklachten bewijzen bij letselschade, recente rechtspraak

Whiplashklachten bewijzen bij letselschade, recente rechtspraak.

Tussen slachtoffers en verzekeraars ontstaan vaak discussies in letselschadezaken over het verband tussen klachten en het ongeval. Dat is de discussie over het “causaal verband”. Verzekeraars roepen vaak (te) makkelijk dat de klachten geen gevolg van het ongeval zijn. Er is “geen anatomisch aantoonbaar letsel” wordt dan gezegd. Feitelijk betekent dat, dat er niets te zien is op bijvoorbeeld een gemaakte röntgenfoto of een CT scan waardoor de klachten verklaard kunnen worden. Daarbij wordt dan ook vaak een beroep gedaan op de richtlijnen van de vereniging van neurologen, de zogenaamde NvN richtlijnen van november 2007. Met dat verweer willen verzekeraars bereiken dat geen, of slechts een beperkte, schadevergoeding betaald hoeft te worden.

Hoe denken rechtbanken over dat verweer van verzekeraars in letselschadezaken ? Ontkomen zij daarmee aan het betalen van schadevergoeding?
Uit een aantal recente uitspraken van verschillende rechtbanken blijkt dat dergelijk verweer van verzekeraars geen doel treft. Zo besliste Rechtbank Amsterdam op 28 maart jl. in een zaak waarin de neuroloog had geschreven dat er geen sprake was van medisch causaal verband tussen de klachten en beperkingen van een slachtoffer en het ongeval. Volgens de Rechtbank betekende dit nog niet dat er geen juridisch verband tussen de klachten, beperkingen en het ongeval bestond.

Ook Rechtbank Den haag besliste kort geleden in een letselschade zaak met whiplashletsel dat vastgesteld moet worden dat de klachten aanwezig zijn, reëel , niet voorgewend, niet ingebeeld en niet overdreven zijn. Daarmee is het bewijs dat de klachten een gevolg van het ongeval zijn geleverd.

Op 25 april jl. deed ook de Rechtbank Zutphen nog een duit in het zakje. Het ging om een letselschade waarin een voorschot op de schadevergoeding werd geclaimd. De verzekeraar wilde niet betalen. In die zaak was geen sprake van pre-existente klachten en de klachten waren direct na het ongeval ontstaan. De rechtbank stelde dat de klachten pasten bij een post whiplashsyndroom. De vordering om een voorschot te betalen op de schadevergoeding werd dan ook toegewezen.

Conclusie: Uit deze recente uitspraken blijkt dat slachtoffers met whiplashletsel ook recht op schadevergoeding hebben als er “geen anatomisch aantoonbaar letsel” is. Met name in gevallen waarbij de klachten voor het ongeval niet aanwezig waren en direct na het ongeval zijn ontstaan.

Niels Muntjewerff, LSA advocaat
http://www.schenkeveldadvocaten.nl/nl/rechtsgebieden/particulier/letselschade-verzekeringsrecht-en-aansprakelijkheidsrecht/