Home  //  Onderwerpen Whiplash en schadevergoeding  //  Letselschade/whiplash in verkeer, ongeval op bedrijf, thuis

Letselschade/whiplash in verkeer, ongeval op bedrijf, thuis

Letselschade/whiplash in verkeer, ongeval op bedrijf, thuis

U krijgt een kop-staart botsing of een ander soort omgeval.. U heeft last van nek- hoofdpijnklachten en concentratieproblemen. U gaat naar de huisarts die u vertelt dat u een whiplash heeft opgelopen. Uw werk kunt u vooralsnog niet meer doen. U meldt zich ziek en thuis kunt u ook veel niet meer. daarnaast bent u ook nog eens niet meer de joviale partner die u voorheen was. Velen begrijpen het niet. Want u ziet er toch “ gewoon “ uit.

Wat moet u hiermee aan? Wie kan/kunnen u helpen?
Allereerst is het natuurlijk van belang dat u de juiste medische behandeling en therapie krijgt, zodat u de kans zo groot mogelijk maakt dat u herstelt. Daarnaast is van groot belang dat u al uw juridische perikelen kunt neerleggen bij een goede belangenbehartiger. Die dient over ervaring met het behandelen van wiplashzaken te beschikken en deskundig te zijn op het gebied van letselschade. Mijn advies is in dit soort gevallen een letselschadeadvocaat in te schakelen die ook lid is van de vereniging van letselschadeadvocaten (lsa).

Die advocaten moeten aan (strenge) opleidingseisen op dit gebied voldoen. Ik adviseer u ook eerst eens een adviesgesprek aan te vragen bij degene die u kiest. Kijk of u er vertrouwen in heeft voor u met iemand in zee gaat. Meestal kost zo’n gesprek helemaal niets.

Welke zorgen/zaken kan die advocaat zoal van u overnemen;
- - de onderhandelingen met de verzekeraar van de tegenpartij voeren;
- - uw schade begroten en verhalen bij de tegenpartij;
- - uw belangen behartigen als er geschillen met bijvoorbeeld uw werkgever of het UWV ontstaan over reïntegratie, uitkeringen of dergelijke;
- - de medische informatie verzamelen die nodig is voor het begroten van de schade en laten beoordelen door een eigen medisch adviseur ( die alleen optreedt voor slachtoffers);
- - u adviseren over overige zaken als bijv. het inhuren van huishoudelijke hulp.

 

Dit is maar een greep uit de onderwerpen die in een dergelijke situatie op u af kunnen komen. En wat kost mij dat dan vraagt u zich vervolgens af. Meestal niets is het antwoord. Het is nl zo dat uw tegenpartij ook de zogenaamde buitengerechtelijke kosten – de kosten van uw advocaat dus – moet betalen. Met name als de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. En dat is bij kop-staart botsingen meestal zo. Om er zeker van te zijn dat dit ook in uw geval zo is, is ook het adviesgesprek vooraf weer van belang. Vraag om een schriftelijke bevestiging van uw belangenbehartiger op dit punt. Heeft u vragen in verband met uw letselschadezaak of de wijze waarop uw belangen worden behartigd dan ben ik graag bereid u te woord te staan. Ik beschik inmiddels over ruim 20 jaar ervaring met het behandelen van letselschadezaken. Veel van mijn clienten zijn whiplasslachtoffers. Schakel in ieder geval tijdig een deskundige belangenbehartiger in want dat doet de wederpartij zeker ook!

 

Niels Muntjewerff Letselschade-advocaat. (lid LSA)
http://www.schenkeveldadvocaten.nl/rightsarea.asp?id=185&;pid=11&mid=18