Home  //  Onderwerpen Whiplash en re-integreren  //  Whiplash de Baas ontmoet Carien Karsten

Whiplash de Baas ontmoet Carien Karsten

Whiplash de Baas ontmoet Carien Karsten

(tekst: Ton Sijm)

Gesprek met Carien Karsten

Op 14 mei 2012 schuif ik aan in de Coffee Company te Amsterdam op het Javaplein. Ik ontmoet daar Carien Karsten. Voor de eerste keer. Toch kennen we elkaar al jaren. Ik ken Carien van de boeken: “Omgaan met whiplash” en “Whiplash, een strijd om erkenning”. Carien kent mij van mijn boek en nu ook van de gelijknamige stichting: ‘Whiplash de Baas’. Carien is hersteld van een klachtenpatroon passend bij een whiplash. In 1996 schaatst ze tegen een smeedijzeren rand onder het midden van een brug. Dan begint een zoektocht.

Dat is wat we gemeen hebben: een zoektocht en niet alleen dat. Gaande weg het gesprek wordt duidelijk dat we over veel ervaringen hetzelfde denken. De klik tussen ‘ervaringsdeskundigen’. Na een ongeval en dan de zoektocht naar juiste behandelingen en begeleiding. Klachtenpatroon van fysieke pijn, cognitieve klachten, machteloosheid, soms woede, frustratie, soms een klein beetje ‘zielig’ voelen en nog zoveel meer.

Carien haar boek ‘Veel geluk’, dat verscheen in 2005, is zonder dat we de inhoud bespraken de rode draad van ons gesprek geweest. Geluk en de maakbaarheid van het bestaan. Na een ongeval en een daaruit voorvloeiend klachtenpatroon wat niet wordt erkend en herkend. Door medisch shoppen binnen de zoektocht burn-out raken of in een depressie. Dan staat het geluk stil en moet je op zoek naar nieuw geluk. Iedereen verlangt naar geluk, maar tegelijkertijd keren we ons ervan af door de situatie waar je na een ongeval in kan geraken. Dan ben je terug bij de basis. Dan moet je opnieuw op zoek naar geluk binnen je mogelijkheden. De basis van ons denken en het daaruit voortvloeiende gedrag is nog steeds gebaseerd op de grote denkers uit het verleden. In het boek ‘Veel geluk’ haalt Carien deze grote denkers aan.

Volgens Aristoteles (384 – 322 v.C.): is geluk dat waar het om draait in het leven. ‘Geluk is dus duidelijk iets volkomens dat op zichzelf volstaat: het is het doel van ons handelen,’ zegt hij.

Plato (428-348 v C.) zegt:” Als je het geluk nastreeft, moet je niet vragen wat het geluk inhoudt, maar eerst onderzoeken hoe het zit met het verlangen naar geluk”.

Zonder tegenslag is niemands leven of je moet wel heel veel ‘geluk’ hebben. 75% van degenen met whiplash die een klachtenpatroon ontwikkelen zijn vrouw. Die denken anders dan mannen. Dat is geen onbelangrijk gegeven. Waar mannen direct oplossingsgericht denken, zijn vrouwen vaak passiever. In andere artikelen op de site van Whiplash de Baas en bij beschrijving klachtenpatroon kunt u lezen dat verbetering dan wel herstel gebaat zijn bij multidisciplinaire behandeling. Of wel meerdere behandelaars uit verschillende disciplines waarbij lichaam en geest centraal staan. Geluk opnieuw vinden is opnieuw gaan denken waar geluk en verlangen in zitten. Dus moet je manager worden over je eigen gedachtestroom.

Als je anders moet bewegen, gedragen, denken of omgaan met een nieuwe, maar niet gewenste situatie, dan is het belangrijk de regie in eigen ‘gedachten’ te houden. Daar waren Carien en ik het helemaal over eens: “De baas zijn in eigen hoofd”. Carien Karsten denkt graag mee over hoe je dit bij whiplashpatiënten kan bereiken. Hoe van meet af aan behandeling en begeleiding beter moet en kan. Veel is er al verbeterd, maar het kan nog veel beter.

Een link om een boek te downloaden http://www.carienkarsten.nl/whiplash/whiplash.htm  Link naar het boek ‘Veel Geluk’

http://www.carienkarsten.nl/geluk/veel_geluk.htm