Home  //  Onderwerpen Whiplash en re-integreren  //  Whiplash, angst en dan weer auto rijden

Whiplash, angst en dan weer auto rijden

Whiplash, angst en dan weer re-intereren in verkeer

Whiplash en zelf opnieuw in de auto stappen
Als het geloof in de "heilige koe" weg valt Onze auto wordt vaak de heilige koe genoemd. Op zich niet zo vreemd. Het vergroot onze mobiliteit en zelfstandigheid. Na een ongeval kan dat wegvallen. Concentratiestoornissen, verkramping, angst, pijn, duizeligheid, dubbel zien, etc zetten een rem of stop op het gebruik van de auto. Wat dan te doen? Is er trauma-begeleiding bij rijscholen? Ik ging hier destijds over in gesprek met Rob Geels, als rij-instructeur de training "Posttraumatische Verkeersreintegratie" geeft.

Gespecialiseerd trauma-instructeur
Klinkt goed, maar in de praktijk blijkt deze specialisatie aan weinige voorbehouden. Toen Rob zijn opleiding deed als rij-instructeur merkte hij al snel, dat traumabegeleiding in de wereld van instructeurs tot een ondergeschoven kindje behoord. Instructeurs konden eigenlijk alleen maar een zakdoek en een troostend woord bieden, wanneer iemand blokkeerde in rijvaardigheid. Met dat gegeven als motivatie is Rob zo'n twaalf jaar bezig deze leemte te vullen. Hij wint steeds meer terrein. Hij brengt het niet alleen zelf in praktijk, hij houdt b.v. ook lezingen over kind en autoverkeer. Rob heeft intensief contact met het Instituut voor Psychotrauma, schade- en ziektekostenverzekeraars, etc. Zijn wens is om te komen tot een gecertificeerde opleiding voor trauma-instructeur. Op die manier kun je ook tot een landelijke dekking komen, omdat trauma-instructeur een uitermate belangrijke specialisatie is.

Werkwijze
Eerst komt uiteraard de vraag aan de orde:"wanneer heeft iemand een trauma-instructeur nodig". Dat kan verschillende redenen hebben. Verkeersangst is meestal gerelateerd aan specifieke verkeerssituaties. Bijvoorbeeld een kruispunt, verkeerspleinen, niet meer door tunnels durven, niet meer langs het water durven rijden, verkeerslichten, spoorwegovergangen, niet meer op autowegen willen rijden, slecht weer, etc. Rob start met een intake gesprek. Wat is het letsel en de daaraan verbonden vragen van de cliënt. Rob vraagt na een ongeval ook om het proces-verbaal. Daarin staan de feiten over het ongeval en dat wijkt soms af van de beleving van iemand. Dan gaat Rob samen met de cliënt een stukje rijden. Er wordt gekeken naar houding. Na een tijdje wordt de auto stil gezet en worden de bevindingen die Rob heeft t.a.v. houding en gedrag bij het rijden met de cliënt gecheckt. Van daaruit wordt ingevuld wat de verdere behoefte is. In de praktijk blijkt na intake en het vervolggesprek na het rijden, dat er soms meer aan de hand is. B.v. iemand is nog steeds woedend op de tegenpartij. De woede blijkt het rijgedrag negatief te beïnvloeden. Of de tegenpartij is nog steeds niet gehoord door het OM. Rob kruipt dan in de telefoon om te kijken waar het rapport is blijven liggen. Dat heet veldwerk. Onkosten die Rob maakt kunnen worden vergoed door de tegenpartij, wanneer er sprake is van een duidelijke schuldvraag. De resultaten die Rob boekt zijn goed te noemen. Vaak blijkt na een paar praktijksessies de situatie verbetert of al voorgoed hanteerbaar. Een trauma-instructeur is geen wonderdokter, maar wanneer besloten wordt tot praktijksessies boekt men in negen van de tien gevallen een positief resultaat.

Medische beperking
Wanneer iemand last heeft van veel duizelingen wordt hij/zij afgeraden achter het stuur te stappen. Wanneer er sprake is van tijdelijk gebruik van een kraag, dan wordt iemand aangeraden terug te komen, wanneer de kraag niet meer nodig is. Het kan ook zijn dat iemand blijvende medische beperkingen heeft. Dat betekent vaak aanpassing. Iemand kan b.v. niet meer in een schakelauto rijden, dan moet men overstappen naar een automaat. Door de concentratiestoornissen kan men vaak niet twee dingen tegelijk, dan is een automaat een prima verbetering. Bij hevige concentratiestoornissen is het beter om niet te gaan autorijden. Zo ook bij veel duizeligheid. Ten slotte moet het wel verantwoord zijn om achter het stuur te kruipen. Wanneer er sprake is van een vaste kraag bij autorijden moet men dodehoekspiegel plaatsen of panoramaspiegels. Dan moet men ook een aantekening op het rijbewijs.

Aantekening op rijbewijs
Bij blijvende medische beperking moet er een aantekening op het rijbewijs. Heeft u dit niet en u veroorzaakt een ongeval, waaruit blijkt dat dit ongeval is voortgekomen uit de aard en de ernst van uw aandoening, dan keert de verzekering niets uit. Hoe komt men aan een aantekening? Men doet dit door een Eigen Verklaring aan te vragen bij een rijschool, gemeente of het CBR. Als blijkt bij de beantwoording van de Eigen Verklaring dat een medische beperking bevestigd wordt, dan stuurt men dit met een aantekening van de huisarts of behandeld arts. Dit stuurt men met een uittreksel van het bevolkingsregister en eventueel een brief van uw trauma-instructeur naar het CBR. Het CBR laat de verklaring door een eigen arts beoordelen. Naar aanleiding van zijn/haar bevindingen kan het zijn dat u naar een arts bij u in de buurt gaat voor een keuring. Het zij een neuroloog, het zij een oogarts, etc.. Daarna wordt bekeken of het verantwoord is om met uw handicap te blijven rijden. Is dit het geval, dan komt de aanpassingsdeskundige naar u toe. U heeft hiervoor een lesauto nodig van een rijschool. De rijschoolhouder komt achterin te zitten. Rob Geels gaat uiteraard met zijn eigen cliënten mee. Tijdens de rit en na een gesprek worden de te nemen aanpassingen bekeken en doorgenomen. Aantekening op het rijbewijs en we zijn weer mobiel. De onkosten kunnen worden verhaald op de tegenpartij. Benodigde aanpassingen leiden tot veiligheid in het verkeer.

Posttraumatische Verkeersintegratie
Dit bestaat uit een praktische begeleiding in de verwerking van traumatische ervaring. Het kan zijn dat u samen de plaats van het ongeval bezoekt en deze plaats bekijkt aan de hand van het proces-verbaal. Rob Geels heeft hier zeer indrukwekkende dingen bij meegemaakt. Met meestal als resultaat, dat er verwerking plaats vind en angst wordt overwonnen. Er wordt geleerd defensief te rijden. Ervoor te zorgen niet het gevoel te hebben om opgesloten te geraken in het verkeer en daar praktische oplossingen voor te kiezen. Hoe ga je om met bumperklevers? Door toepassing van andere kijktechnieken wordt defensief rijden verbetert. Zo ook het voorkomen van opgesloten te geraken in het verkeer. Velen zitten na een achterop aanrijding verkrampt bij elk stoplicht in de spiegels te kijken. Door dus aan andere kijktechnieken te werken leert men de verkramping weg te nemen en zich veilig te voelen in de auto. Defensief rijden is niet op een doorgaande weg bij elke kruising in de rem te trappen, omdat het ongeval plaats heeft gevonden op een kruising. Onder deskundige leiding is het belangrijk je weer aan te passen aan de snelheid van het verkeer. Het is belangrijk om zo snel mogelijk na het ongeval onder deskundige leiding weer vertrouwd te raken met het verkeer. Zelfvertrouwen terug winnen. Ook na jaren heeft het absoluut zin om de draad weer op te pakken. Omgaan met de aanpassingen die de auto heeft ondergaan is ook een onderdeel. Veel leasemaatschappijen geven aan in contracten een mogelijkheid voor "winterbanden". De garage neemt de "zomerbanden" in bewaring en na de winter is het wisseling van de wacht. Zo heeft men twee setjes banden in bezit. Wellicht een optie voor een veiliger gevoel. Wat ook een belangrijk facet is, is de goede zithouding door een juiste afstelling van de stoel en juiste afstelling van de hoofdsteun. Een zithouding aannemen die ervoor zorgt dat u zo min mogelijk hoeft te bewegen. Dit kan weer met behulp van eerder genoemde spiegels.

Tot slot
Trauma-instructeur is dus niet simpel rijles geven. Er komt veel bij kijken. Het inschatten en omgaan met emoties van de cliënten is zeer belangrijk onderdeel. Het gebeurt regelmatig dat Rob Geels meer tijd besteed aan het "veldwerk" met de cliënt, dan puur aan het rijden. Nogmaals, kosten kunnen worden verhaald bij de tegenpartij.(niet de vergoeding van winterbanden) Bij geen vergoeding blijft het de moeite waard om mobiliteit op een verantwoorde wijze terug te winnen en te gebruiken. Wie weet, slaagt men er in over een aantal jaren zoveel terrein gewonnen te hebben op dit gebied, dat deze specialisatie landelijke dekking kent. www.robgeels.nl