Home  //  Onderwerpen Whiplash en re-integreren  //  Whiplash en ander (vrijwilligers)werk zoeken zonder hulp

Whiplash en ander (vrijwilligers)werk zoeken zonder hulp

Whiplash en ander (vrijwilligerswerk)werk

 

Bronnen: o.a. gesprekken met professionals en het boek: Welke kleur heeft mijn parachute van Richard N. Folles

Deze rubriek van de site is bedoeld voor velen die buiten alle regelingen vallen van reïntegratie naar ander werk. Tijdelijke beperkingen kunnen er voor zorgen dat mensen geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsproces raken. Dat kan bij een tijdelijk contract en als je bijna geen recht op WW hebt. Mensen met beperkingen welke tot 80/100% WIA leiden blijven binnen de rechten van reïntegratie. Verbetering, dan wel herstel, bij een whiplashklachtenpatroon is vaak een langdurige geschiedenis. Chronische klachten kunnen leiden tot gedeeltelijk of gehele arbeidsongeschiktheid. Mensen die geheel arbeidsgeschikt worden bevonden en alleen recht hebben op verkorte WW, vallen bij het CWI buiten bijna elk reïntegratiebudget.

Je behoort tot de groep welke na lange tijd opbouw i.v.m. klachten weer geheel of gedeeltelijk kan functioneren, maar zijn/haar baan kwijt is en geen recht op reïntegratie hulp. Geen sollicitatietraining, niets. Ik sprak binnen mijn vrijwilligerswerk hier eens over met drs. Bianca Room, Psycholoog NIP. In samenhang met een boek, welke ze ook tipte voor deze groep, kwamen we tot tips. Op het geven van tips met betrekking tot solliciteren ga ik aan de hand van deze tips en het straks genoemde boek nader in. Deze tips zijn ook handig bij het vinden van vrijwilligerswerk, want ook dat vraagt voorbereiding. Er zijn stichtingen en verenigingen die met vrijwilligerscontracten werken. Kijk eens bij http://www.vrijwilligerscentrale.nl/

Uit het boek: “Welke kleur heeft jouw parachute?” Richard N. Bolles
Het sollicitatiegesprek:

Wanneer u schriftelijk bent uitgenodigd stuur dan dezelfde dag een bedankbriefje. Bij mondelinge uitnodiging laat door intonatie blijken dat u blij verrast bent. Kijk goed op voorhand wat men naar aanleiding van de advertentie zou willen vragen en bespreken. Doe huiswerk en zorg dat u iets van het bedrijf weet voor u er heen gaat. Het is niet nodig om urenlang reeksen van “goede antwoorden” uit het hoofd te leren.

Kenmerkende vragen die werkgevers/bestuurders vaak stellen:

· Wat weet u van deze onderneming/vereniging?
· Kunt u me iets over uzelf vertellen?
· Waarom solliciteert u naar deze baan?
- Waarom hebt u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk?
· Hoe zou u uzelf omschrijven?
· Wat zijn uw sterke punten?
· Wat is uw zwakste punt?
· Welke werk doet u het liefst?
· Wat zijn interessegebieden buiten uw werk?
- Welke hobby’s heeft of had u?
· Welke vroegere prestatie gaf u de meeste voldoening?
· Waarom bent u uit uw vorige baan gestapt?
- Waarom kunt u geen betaalde arbeid meer doen?(verhouding productiviteit/belastbaarheid is weg)
· Waar zou u over vijf jaar willen staan?
· Wat zijn uw doelstellingen in het leven?

Wat ook een vraag kan zijn is:
”Hebt u dit soort werk eerder gedaan?”.
of “Heeft u meer vrijwilligerswerk gedaan?”.
Dan kunt u antwoorden: ”Ik maak me zaken snel eigen” of “In alle banen(al het vrijwilligerswerk) die ik heb gehad, wist ik me snel in te werken”.

Bij binnenkomst:
- Geef een ferme hand bij binnenkomst
- Bij binnenkomst altijd de gesprekspartner belonen met bijvoorbeeld: “Fijn dat u me heeft uitgenodigd”.
- Laat ook met lichaamstaal blijken dat u blij bent
- Spreek duidelijk en niet binnensmonds
- Laat u tijdens het gesprek leiden door: ”Wat kan ik voor de werkgever doen?” en niet door: ”Wat kan de werkgever voor mij doen?”
- U wilt overkomen als iemand die problemen oplost en niet alleen maar nijver bezig is
- Luister tijdens het gesprek actief. Denk bij het spreken en luisteren aan de 50/50 regel. Uit onderzoek blijkt dat over het algemeen die mensen worden aangenomen die tijdens het sollicitatiegesprek evenveel luisteren als spreken
- Goede houding van zitten en staan(koetsiershouding, rechte rug en schouders)
- Kijk iemand aan tijdens het gesprek en niet naar beneden of opzij. Bereid je thuis voor met een bekende of oefen voor de spiegel - Blijf uzelf, maar vermijd opzichtige verschillen met uw gesprekspartner.

Tijdens het gesprek:
- Vul uw gesprekspartner aan met uw eigen deskundigheid, uw persoonlijkheidstype.
- Bedenk op voorhand hoe u kunt laten zien of horen tijdens het gesprek wat uw kwaliteiten zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een eerdere prestatie, motivatie, product, scriptie, etc.
- Gebruik ten aanzien van uw kwaliteiten de ik “boodschap”
- Stem af op uw gesprekspartner door middel van kleding, lichaamstaal, intonatie. Zorg dat u fris voor de dag komt. Geen walm knoflook of andere geuren. Kleding in orde. Schoenen in orde. Als u tijdens een lunch solliciteert of u wordt meegenomen naar de bedrijfskantine, bestel nooit alcohol, ook al doet uw beoogde werkgever dat wel.
- Wees bewust van uw mindere kwaliteiten -
- Zit niet onderuit gezakt.

- Wees hoffelijk
- Bij moeilijke vragen niet gelijk antwoorden, maar zeggen:”Over deze vraag wil ik even nadenken” of “Kunnen we hier later nog even op terug komen?”. Noteer die vraag dan ook en kom er zelf op terug.

Na afloop:
- Bij een vervolggesprek een bedankbriefje sturen. Wanneer u bent verhinderd bij het afspreken van de vervolgafspraak niet gelijk zeggen: ”Dan kan ik niet”, maar “Eerlijk gezegd komt het mij niet helemaal uit."Zou het op een ander tijdstip mogen?”
- Indien u na het eerste gesprek actie moet ondernemen, bijvoorbeeld door het gevraagde nog toe te sturen, handel dan gelijk. Desnoods zelf bezorgen.

Wat schrikt werkgevers/bestuurders af:
- Luiheid
- Onverantwoordelijkheid
- Arrogantie
- Liegen over CV
- Misplaatste reacties
- Gebrek aan betrokkenheid ten opzichte van de organisatie

Grote fouten ten aanzien van een sollicitatiegesprek:
- Uitsluitend over uzelf praten
- Tegemoet treden als smekeling
- Wanneer u met een organisatie afspreekt, de duur van het gesprek open laten
- Geen huiswerk doen over de organisatie waar u naar toe gaat.