Home  //  Onderwerpen Whiplash en belangrijke raakvlakken

Whiplash keuring/verzekeringsarts/arbeidsdeskundige/WIA

Whiplash verzekeringsarts/arbeidsdeskundige/WIA


Stel u tevoren op de hoogte van:
Protocol Diagnostiek en Behandeling WAD en WAD 11
http://www.cbo.nl/Downloads/342/rl_whiplash_08.pdf
Sinds de invoering van de WIA per 1 januari 2006 is de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling fundamenteel veranderd. Met de invoering van de WIA is er voor de werkgever een loondoorbetalingsplicht van twee i.p.v. 1 jaar t.o.v. de WAO. Belangrijker is dat een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling geen vanzelfsprekendheid is. Het UWV beoordeelt of er voldoende re-integratie inspanningen zijn verricht door zowel werknemer als werkgever. Als één van beide partijen zich heef onttrokken aan deze inspanningsverplichting volgen er sancties. Belangrijk is dat beide partijen kunnen aantonen dat er voldoende is gedaan aan de re-integratie inspanningsverplichting.

Lees meer: Whiplash keuring/verzekeringsarts/arbeidsdeskundige/WIA

Whiplash: Richtlijn behandeling en diagnostiek van mensen met whiplash

Whiplash: Richtlijn behandeling en diagnostiek van mensen met whiplash


Waarom staat dit artikel bij "belangrijke raakvlakken"?

Lees meer: Whiplash: Richtlijn behandeling en diagnostiek van mensen met whiplash