Home  //  Onderwerpen Whiplash en belangrijke raakvlakken  //  Whiplash de Baas actie:”Stop het bumperkleven”

Whiplash de Baas actie:”Stop het bumperkleven”

 


U weet als weggebruiker waar we het over hebben,

Weet u ook hoe gevaarlijk het is:
“Bumperkleven”.
“Stop bumperkleven in 2013”.

  

 

 

 

 

U herkent ze ook:
de aso’s die veel te dicht op uw bumper rijden,
de middelvingeropstekers, omdat zij vinden dat de weg hun terrein is,
bumperklevers, die met hun grote lichten seinend hun auto door uw achterraam willen duwen,
die om uw auto heen scheuren terwijl de snelheid al zo hoog ligt,
die u in uw spiegel ziet aan komen ‘stormen’ en u daarna cynisch lachend voorbij rijden, omdat u uw knipperlichten heeft aangedaan.

Enfin voorbeelden genoeg, de bumperklevers zijn een gevaar op de weg. Voor hunzelf en vooral voor anderen die zich wel aan verkeersregels houden. Bumperkleven moet stoppen.

Dit artikel kreeg snel een correctie en aanvulling toegezonden door Aris Brouwer:
Wees Whiplash de Baas op een link naar een forum:
http://www.theoriecursus.nl/verkeersforum/viewtopic.php?f=20&t=8454 en omschreef het begrip bumperkleven.

Het begrip Bumperkleven kent twee aspecten:
1.
de afstand tot de voorligger, (bumper tot bumper), of liever de VOLGTIJD, moet dusdanig zijn, dat bij een noodstop van de voorligger een botsing onvermijdelijk is.
2.  De tijdsduur. Het moet duidelijk zijn dat de volger niet van zins is om een veilige volgafstand te gaan innemen door gas terug te nemen. Niet door te remmen! Het kan namelijk voorkomen, dat er zich een auto vlak voor u invoegt! Als u daarna een veilige afstand inneemt, (wat tijd kost), zal dat niet als bumperkleven worden aangemerkt.

Aris Brouwer meldde ook dat: "Zo weet men bijvoorbeeld niet dat bij het rijden op extreem korte afstand, (zeg 5 m) de impact, dus de botsingsnelheid, vrijwel even groot is bij snelheden van 120, 150 of 200 km/h. Dit geldt tevens bij lage snelheden, binnen de bebouwde kom, van 30 tot 50 km/h!".
Whiplash de Baas weet dat:
Een bots simulator bij een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland toonde aan dat het ontwikkelen van klachten na een whiplash bij 5 km/u al kan. Sterker nog, uit een Canadese studie in 1989 bleek dat pas bij een snelheid van meer dan 15 km/u de auto de kracht van de botsing absorbeert. Bij snelheden beneden de 15 km/u wordt de kracht van de botsing geheel doorgegeven aan het lichaam van de inzittenden, aldus de conclusie van dat onderzoek.
“Impressies van de international whiplash conferentie in Bristol”, VRA 1998, 213.

Wat Whiplash de Baas betreft valt dichterbij dan 2 seconden afstand op de voorligger al onder bumperklever. Tussen 1 en 2 seconden ronduit gevaarlijk. Afstand houden door een gevorderde bestuurder betekent dat hij/zij minimaal 2 seconden afstand houdt van de voorligger en dit normale omstandigheden. Bij mist/ gladheid/slecht zicht/zware regenval is het meer dan 2 seconden. Er komen teveel achteroprijdingen voor en Whiplash de Baas weet als geen ander wat voor gevolgen dat kan hebben.

Uiteraard ligt er ook verantwoordelijkheid om bumperkleven te voorkomen en dat is onnodig met een vertraagde rijstijl op de linkerbaan rijden. Op een 80 km weg 60 km gaan rijden, etc.
• Leer hem ook geen lesje
• Ga de spanning niet verhogen
• Ga niet remmen
• Ga hem niet irriteren met wisselende snelheden
• Maak het niet moeilijk wanneer de bumperklever wil inhalen 2013 stop het bumperkleven

Meer info: http://www.infopolitie.nl/verkeer/rijgedrag/746-bumperkleven-de-theorie  
Meld u ook bij: http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/reportage-detail/politie-jaagt-op-bumperklevers/