Home  //  Onderwerpen Whiplash en belangrijke raakvlakken  //  Whiplash en de mantelzorgmakelaar

Whiplash en de mantelzorgmakelaar

Whiplash en de mantelzorgmakelaar


Na een whiplash volgt bij een klachtenpatroon vaak een verwarrende tijd. U raakt door de klachten het overzicht kwijt. U kunt een aantal taken tijdelijk of langdurig niet meer zelf doen in de privésfeer. Dat maakt onzeker en u zoekt ongemerkt of bewust hulp. Taken worden vaak net zo ongemerkt overgenomen door huisgenoten/familie of vrienden. Die worden daardoor automatisch mantelzorger.

 

Vaak wordt dat niet benoemd. Omdat zij het graag voor u doen, maar zij ervaren door deze ontwikkeling wel extra druk. Ook tijdsdruk. Tijd voor een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. Veel zorgverzekeraars vergoeden de onkosten van de mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering. Een andere mogelijkheid is via WMO-loket van uw gemeente.* 

http://www.bmzm.nl/ 
De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) heeft als doel mantelzorgmakelaars in Nederland samen te brengen en de belangen van deze beroepsgroep te behartigen, de kwaliteit te bewaken en een klankbord en vraagbaak te zijn voor branchegenoten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.  
http://www.bmzm.nl/  

Zorg goed voor uw mantelzorger. U beide moet soms samen lang door. De druk weghalen is belangrijk. Maak samen uw grenzen bespreekbaar van wat u wel of niet samen aan kunt. Spreek regelmatig door wat uw gezamenlijke grenzen zijn. Wat kan uw mantelzorger wel of niet overnemen. Uw mantelzorger wil u graag ontlasten en dat heeft u ook nodig. Maar vraag geen dingen aan uw mantelzorger die uit handen zijn te nemen. Behoudt een gezamenlijk draagvlak en boek samen vooruitgang.

*Als een mantelzorgmakelaar extra kosten met zich meebrengt informeer, indien u die heeft, dan bij u letselschadeadvocaat over mogelijkheden van vergoeding. Het is schade voortgekomen uit het ongeval.
Gratis juridische info op de donderdagmorgen via:
Mr. Niels Muntjewerff Hulp bij letselschade: http://hulp-bij-letselschade.nl/nl/home/

Andere mogelijkheid is een coach. In ander artikel genoemd. Zie voorbeeld
http://www.whiplashdebaas.nl/onderwerpen/whiplash-en-belangrijke-raakvlakken/390-whiplashklachten-en-waarom-u-een