Home  //  Onderwerpen Whiplash en belangrijke raakvlakken  //  Whiplash en mantelzorg.

Whiplash en mantelzorg.

Whiplash en mantelzorg

Whiplash en mantelzorg.

 Wat heeft dat met elkaar te maken. Alles.


Uw bestaan verandert na een ongeval van de één op andere dag. Maar voor uw omgeving verandert ook veel. Van de één op andere dag kunnen uw partner, uw huisgenoten, vrienden mantelzorger worden voor u en er zijn voor u. Dat vergt aanpassing voor een ieder, nadenken en hoe met elkaar om te gaan in deze nieuwe situatie. Het kan ook zijn dat u hulp buiten uw omgeving nodig heeft. Klankborden over de nieuwe situatie waar u ongevraagd in verzeild bent geraakt. Dat kan zijn bij een mantelzorgorganisatie. Of u zoekt via een mantelzorgmakelaar:
http://www.bmzm.nl/
De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) heeft als doel mantelzorgmakelaars in Nederland samen te brengen en de belangen van deze beroepsgroep te behartigen, de kwaliteit te bewaken en een klankbord en vraagbaak te zijn voor branchegenoten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.   
http://www.bmzm.nl/

De overheid:
De overheid zet het volgende op haar site.: Er zijn ruim 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg is intensief, zeker als de mantelzorger dit combineert met een baan. Vervangende zorg (respijtzorg) kan helpen. Net als een blijk van waardering, zoals het mantelzorgcompliment. Lees via deze link: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-een-mantelzorgcompliment-aanvragen.html  

Definitie mantelzorg:
De Nationale Raad voor Volksgezondheid: Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Dag van de mantelzorg:
http://www.dagvandemantelzorg2012.nl/  Op 10 november vindt de 15e Dag van de Mantelzorg plaats. Doet u ook mee? Op en rond deze Dag organiseren steunpunten mantelzorg, gemeenten en andere organisaties activiteiten voor mantelzorgers. Om mensen die voor een ander zorgen eens in het zonnetje te zetten.
U kunt ook bij www.mee.nl hulp vinden en mensen aan u binden, maar:
denk goed om uw mantelzorgers