Home  //  Onderwerpen Whiplash en belangrijke raakvlakken  //  Whiplash keuring/verzekeringsarts/arbeidsdeskundige/WIA

Whiplash keuring/verzekeringsarts/arbeidsdeskundige/WIA

Whiplash verzekeringsarts/arbeidsdeskundige/WIA


Stel u tevoren op de hoogte van:
Protocol Diagnostiek en Behandeling WAD en WAD 11
http://www.cbo.nl/Downloads/342/rl_whiplash_08.pdf
Sinds de invoering van de WIA per 1 januari 2006 is de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling fundamenteel veranderd. Met de invoering van de WIA is er voor de werkgever een loondoorbetalingsplicht van twee i.p.v. 1 jaar t.o.v. de WAO. Belangrijker is dat een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling geen vanzelfsprekendheid is. Het UWV beoordeelt of er voldoende re-integratie inspanningen zijn verricht door zowel werknemer als werkgever. Als één van beide partijen zich heef onttrokken aan deze inspanningsverplichting volgen er sancties. Belangrijk is dat beide partijen kunnen aantonen dat er voldoende is gedaan aan de re-integratie inspanningsverplichting.

Dat kan ook inspanning voor ander werk bij huidige werkgever of mogelijk nieuwe werkgever betekenen. Een werkgever kan bijvoorbeeld een jaar extra doorbetalingsplicht krijgen indien de inspanningen onvoldoende zijn geweest.

De verzekeringsarts beoordeelt wat u op basis van uw klachtenpatroon wel en niet meer kunt. De verzekeringsarts bepaald in geval van de WIA bovendien of uw arbeidsongeschiktheid “duurzaam” zal zijn. Op basis van de conclusies van de verzekeringsarts bepaald de arbeidsdeskundige wat u in theorie voor functies zou kunnen vervullen. Wanneer duidelijk is dat iemand nooit meer kan werken, dan kan er een vervroegde WIA-aanvraag worden gedaan.

Het verschil tussen uw oude salaris en wat u zou kunnen verdienen in nieuwe functie/situatie bepaald uw afkeuringspercentage. Dat percentage bepaald of u een uitkering ontvangt en wat de hoogte zal zijn. Bij herkeuring kan het worden verlengd, verlaagd of stopgezet.

Een arbeidsdeskundige kijkt aan de hand van een Functie Mogelijkheden Lijst de mogelijkheden voor de werknemer/ster. Niet naar de beperkingen op de lijst, maar naar de mogelijkheden die hij/zij nog heeft om verdiencapaciteit te realiseren. De arbeidsdeskundige geeft dit in een uitgebreid rapport weer.
http://www.lva-nederland.nl/page/47310_de-functionele-mogelijkhedenlijst-(fml)-.aspx

Een goede voorbereiding is het halve werk Een keuring of bezoek aan een verzekeringsarts van UWV is voor betrokkenen vaak een emotioneel en spannend gebeuren. U zit daar liever niet, u had liever gezond aan het werk gebleven. Bereid u dus goed voor. Breng in kaart wat uw klachten en beperkingen zijn. Waarom bent u bij de verzekeringsarts? Vraag tevoren de Functie Mogelijkheden Lijst op. Neem dat uw eigen bevindingen op papier mee. Zorg dat u uw verhaal goed vertelt en neem altijd iemand mee. Die kan controleren of alles aan bod is geweest en vraag altijd een gesprekverslag. Het gaat om u. Het is uw wettelijk recht onjuistheden te mogen corrigeren dan wel aan te vullen.

Weet goed wat uw beperkingen zijn. Wat kunt u wel en wat kunt u niet. Nog belangrijker. Wat is het effect in fysiek, cognitief en geestelijk opzicht bij wat u nog wel kunt of uitvoert. Hoe lang kunt u een bepaalde inspanning leveren? Bij inspanningsverplichting geldt net als bij letselschade de schadebeperkingsplicht, dat u goed in beeld heeft wat u allemaal heeft gedaan om aan herstel/genezing te werken. Breng in kaart met welke motivatie u welke behandeling heeft gevolgd. Zeker bij alternatieve geneeswijzen is uw motivatie heel belangrijk.

Als u het niet eens bent met de bevindingen van UWV/verzekeringsarts/arbeidsdeskundige ga dan in beroep. Stel u op de hoogte van procedures en termijnen. Ook uw ervaren letselschadeadvocaat kan u hierbij helpen.