Home  //  Onderwerpen Whiplash en belangrijke raakvlakken  //  Verstrekken gegevens vanuit uw medisch dossier EPD

Verstrekken gegevens vanuit uw medisch dossier EPD

Verstrekken informatie/gegevens vanuit uw medisch dossier EPD

 

Welke gegevens verstrekt u wel en welke niet aan bedrijfarts, verzekeringsarts en waar bent u toe verplicht.


Hieronder links die u verder helpen:
http://www.cbpweb.nl/pages/inf_va_geh_med_gegevens.aspx

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/elektronisch-patientendossier

http://www.stichtingpiv.nl/fileadmin/user_upload/smartsite/Docs/PIVdocs/2009/2009-02%20piv-bulletin%20v3.pdf

http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Richtlijnen-inzake-het-omgaan-met-medische-gegevens-2010.htm

http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Beheer%20medische%20gegevens%20vallend%20onder%20het%20medisch%20beroepsgeheim%20van%20de%20va.pdf

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-medisch-dossier-inzien.html

Check goed met uw belangenbehartiger. Altijd bij voorkeur een ervaren letselschade advocaat welke gegevens relevant zijn om te vertrekken aan verwschillende instanties. En zorg dat u altijd weet welke informatie waar naar toe gaat. Blijf baas over uw medisch dossier. Het gaat over u.