Home  //  Onderwerpen Whiplash en belangrijke raakvlakken  //  Whiplash en medicatie, medicijnen

Whiplash en medicatie, medicijnen

Whiplash en medicatie

 

De categorie geneesmiddelen bij whiplashklachten worden voorgeschreven zijn vrij divers. Medicijnen zijn onder te verdelen in groepen. Het voorschrijven van medicijnen is niet aan alle behandelaars voorbehouden. Belangrijk is om alle medicijnen via uw huisarts te laten lopen. Die bezit het centraal dossier. Krijgt u in een ziekenhuis of via een specialist een recept, controleer of uw huisarts hier van weet. Die kent uw situatie het beste en bij bijwerkingen of andere klachten blijft de huisarts de Poortwachter van de zorg. Ga niet zelf met recepten stoeien, of ga zelf niet de dosering veranderen zonder overleg met uw arts/huisarts.

Het kan zijn dat sommige medicatie bij u niet werkt. Er zijn vele vragen over. In dit artikel worden de groepen benoemd en namen van verschillende medicatie. Het artikel puur informatief en het dringend advies blijft. Overleg met uw arts/huisarts over medicatie en niet met lotgenoten. Neem ook geen medicatie van een ander om te “proberen” Een ieder is verschillend. Je kunt erover praten, maar elk individu is en blijft uniek en heeft zijn/haar eigen lichaam. De namen van medicatie zijn namen die in het afgelopen vaak genoemd werden in voorgeschreven recepten. In dit artikel wordt alleen genoemd wat whiplashapteinten vaak hebben aangegeven op onze bijeenkomsten of via mailing. Stichting Whiplash de Baas heeft de verklaringen van “medicijnenwijzer” en “Wikipedia”. In het kader van voorlichting en voor advies, voorschrift of recept naar uw huisarts of specialist.

Voorbeelden van pijnstillers of wel “NAISD-REMMERS”:

Diclofenac (ook als Voltaren®, Voltarol®, Diclon® and Cataflam®) is een NAISD, die wordt toegepast bij het remmen van ontstekingen, bij artritis of acute verwondingen. Ook wordt het toegepast om menstruatiepijn verlichten. Diclofenac is één van de meest voorgeschreven pijnstillers.

Ibuprofen is een pijstillend middel dat behoort tot de groep van niet-steroïde ontstekingremmers (NAISD). Het werkt ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend. Indometacine is een met een prostaglandinesynthetaseremmer pijnstillende, ontstekingsremmende en koortswerende werking.

Indometacine is een NAISD uit de groep azijnzuurderivaten. Binnen deze groep is het een van de sterkst werkende middelen. Het geeft echter ook de meeste kans op bijwerkingen (zoals maagpijn, maagzweren en maagbloedingen).

Naproxen is een medicijn dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor de behandeling van reumatische gewrichtsklachten. Het middel wordt via de darmwand opgenomen, de werking is daardoor trager dan van andere pijnstillers. Het blijft echter ook langer werkzaam, tot 12 uur. Handelsnamen van Naproxen zijn Aleve, Anaprox, Naprosyne, Femex, Naprocoat, Naprovite, Nycopren en Naprelan.

Ketoprofen is een pijnstiller met ontstekingremmende werking, behorend tot de groep van niet-steroïde ontstekingsremmers (NAISD), waartoe onder andere ook ibuprofen behoort. Het werkt door de productie van prostaglandine te remmen.

Rustbrengers en spierverslappers.

Diazepam (ook bekend onder de merknamen Valium, Stesolid en Diazemuls) is een geneesmiddel behorend tot de groep van de benzodiapines. Het geneesmiddel was vooral populair in de jaren zeventig en tachtig. Het werd toen als "ongevaarlijk" kalmerings- en slaapmiddel voorgeschreven. Ook nu wordt het nog op vrij grote schaal gebruikt, hoewel men tegenwoordig terughoudender is met het voorschrijven van deze kalmerende en slaperig makende middelen en als het nodig is liever korter werkende vormen voorschrijft zoals temazepam oxazepam , gedurende maximaal een week of twee. Het is inderdaad ongevaarlijk, maar alleen in die zin dat ook grote overdoseringen geen levensgevaar oproepen (het middel heeft een grote therapeutische breedte). Het gevaar van afhankelijkheid is wel degelijk groot.

Een spierverslapper is een geneesmiddel dat de spiertonus verlaagt. Spierverslappers worden vooral toegepast om operaties te vergemakkelijken en/of mogelijk te maken; zonder spierverslappers zouden bij veel buikoperaties de darmen naar buiten puilen en zo de operatie verhinderen of bemoeilijken. Bovendien is er minder slaapmiddel en pijnstiller nodig om de operatie te kunnen uitvoeren.
De meest gebruikte spierverslappers zijn:
rocuronium, mivacurium, atracurium, pancuronium, 

Antidepressiva Wat is het voor een soort medicijn?

Desipramine behoort tot de z.g. tricyclisch antidepressiva, middelen met een (in dit geval zwak) kalmerende werking die tegelijkertijd de stemming verbeteren. Het middel remt in het zenuwstelsel zowel de heropname van norepinefrine als die van serotonine, beide stoffen die zenuwprikkels overbrengen maar behoren tot verschillende categoriën. Het middel onderscheidt zich dus van de z.g. selectieve serotonine heropname remmers, die alleen de opname van serotonine tegengaan.
Fluoxetine Wat is dit voor medicijn? Fluoxetine is een antidepressivum behorend tot de serotonineheropnameremmers (SSRI’s). Het is vooral bekend als Prozac. Sinds in 2002 het octrooi op het middel verliep, is het ook onder de soortnaam verkrijgbaar Amitriptyline Wat is het voor soort medicijn? Amitriptyline is een antidepressivum. Het kalmeert sterk en verbetert de stemming. Dit medicijn remt in het lichaam de heropname van norepinefrine en serotonine. Het onderscheidt zich dus van de serotonine heropname-remmers (SSRI' s), die alleen de heropname van serotonine tegengaan. Het medicijn is behalve onder de soortnaam (amitriptyline) ook onder de merknamen Sarotex en Tryptizol in de apotheken verkrijgbaar. imipramine Wat is dit voor medicijn? Imipramine is een antidepressivum. Het is een middel met een sterk kalmerende werking dat tegelijkertijd de stemming verbetert. Imipramine remt in het zenuwstelsel de heropname van norepinefrine en serotonine. Beide zijn stoffen die zenuwprikkels overbrengen, maar zij behoren tot twee geheel verschillende categorieën. Imipramine onderscheidt zich dus van de z.g. serotonine heropname-remmers (SSR's) die alleen de heropname van serotonine tegengaan

Melatonine wordt vaak mee geëxperimenteerd door mensen.

Een gedegen onderzoek bij whiplash is een aanrader, indien men slaap- en waakritme stoornissen heeft. Melatonine is een hormoon dat bij mensen geproduceerd uit serotonine in de epifyse (pijnappelklier) en het netvlies, en in een met de tijd van de dag variërende hoeveelheid aan het bloed en het hersenvocht afgegeven. Het is bij vele dieren van invloed op het waak-slaapritme en het voortplantingsritme. Bij mensen ontbreken nog harde bewijzen voor zowel het één als het ander grotendeels. Het wordt in sommige landen als middel verkocht voor gebruik bij jetlag en andere slaapstoornissen. In de Verenigde staten wordt het als voedingssupplement verkocht en door miljoenen mensen gebruikt. In Nederland is melatonine niet als geneesmiddel geregistreerd en mag dus niet als zodanig worden verkocht, hoewel apotheken het op voorschrift van een arts magistraal kunnen bereiden. In zeer lage doseringen (0,1 mg, het wettelijk maximum voor producten die onder de Warenwet vallen) is het wel bij de drogist te krijgen. Het gebruik bij jetlag wordt aanbevolen bij mensen die tenminste vijf tijdzones overbruggen (d.w.z. vijf uur tijdsverschil). Bij vluchten naar het oosten zou het het effectiever zijn dan naar het westen. In een cochrane review werd het bij jetlag als 'opmerkelijk effectief' beoordeeld[1]. Een meta-analyse in het British Medical Journal uit 2006 daarentegen concludeerde 'Er is geen bewijs dat melatonine effectief is bij het behandelen van secundaire slaapstoornissen of slaapstoornissen die het gevolg zijn van slaapbeperking, zoals jet lag en slaapstoornissen bij ploegendienst. Er is wel bewijs dat het bij kortdurend gebruik veilig is[2].' Er was bij deze meta-analyse een gering effect, dat echter niet statistisch significant was. De boeken hierover zijn dus nog niet gesloten. Melatonine heeft receptoren in de volgende weefsels: centraal zenuwstelsel maag-darmstelsel cellen van het afweersysteem hart- en vaatstelsel