Home  //  Onderwerpen Whiplash en belangrijke raakvlakken  //  Whiplash en pijn, pijnklachten

Whiplash en pijn, pijnklachten

Pijn na een whiplash

PIJN, PIJN EN NOG EENS PIJN Pijn is een veel voorkomend verschijnsel na een whiplash. Met name pijn ter hoogte van de nek en de schouders. Maar ook kaakpijn en uitstralende pijn naar de armen en benen. Het is daarom niet verwonderlijk dat onze vrijwilligers zeer regelmatig vragen krijgen over pijn en pijnbestrijding. Pijn is helaas een belangrijk onderwerp voor een whiplashpatiënt. Met dit artikel willen we u informeren over recente ontwikkelingen over pijnbestrijding. In februari 2003 heeft het NIPO onderzoek gedaan naar het gebruik van pijnstillers en cannabis in ontwikkeling als medicijn. Daarnaast vragen we uw aandacht voor literatuur die u kan helpen bij het omgaan met pijn. Onderzoek gebruik pijnstillers

Het gebruik van pijnstillers door patiënten met chronische pijnklachten is onderwerp van het onderzoek dat TNS NIPO in februari 2003 heeft uitgevoerd, in opdracht van Pfizer & Pharmacia. Het onderzoek is gehouden onder 533 chronische pijnpatiënten. NIPO heeft als uitgangspunt genomen: een chronische pijnpatiënt heeft langer dan 3 maanden last van onbeperkte pijnklachten. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen hoe patiënten omgaan met hun pijnmedicatie. Mevrouw Abrams leidde het onderzoek namens TNS NIPO. Linda Abrams: “Het onderzoek is gedaan is volgens de bekende NIPO-methode. Het is een onafhankelijk onderzoek, al is er een opdrachtgever.” TNS NIPO staat achter de opvallende conclusies uit het rapport.

 

Resultaten

Een kwart van de Nederlandse bevolking lijdt aan chronische pijn. De meest genoemde klachten zijn o.a.: rug- en nekklachten (46%) en hoofdpijn (22%), Onder deze patiëntengroep is paracetamol de bekendste (72%) en meest gebruikte (62%) pijnstiller. In gebruik gevolgd door Ibuprofen (41%). Diclofenac is de meest op recept verkregen pijnstiller (35%), gevolgd door Ibuprofen (NSAID) (30%). Drie op de tien pijnpatiënten combineert wel eens vrij verkrijgbare pijnstillers met receptpijnstillers. Informatie over de bijwerkingen zoeken pijnpatiënten met name in de bijsluiter (87%) of bij de huisarts (26%). Bijna 1 op de 10 stelt zichzelf niet op de hoogte van eventuele bijwerkingen. Maar zelfs al kennen pijnpatiënten de bijwerkingen is dat geen garantie voor voorzichtig gebruik van pijnmedicatie.

Dr. H. Geldof, gastro-enteroloog uit het IJsselland Ziekenhuis maakt zich met name zorgen over de volgende conclusies uit het onderzoek:
• Als bijwerkingen optreden gaat 39% niet naar de huisarts
• Als bijwerkingen optreden staakt 77% van de pijnpatiënten het gebruik niet
• 26% slikt wel eens meer dan de voorgeschreven dosis

Dr. Geldof stelt op basis van de onderzoeksresultaten, dat chronisch patiënten niet verstandig omgaan met hun pijnmedicatie. "Maagklachten ontstaan vaak ten gevolge van de meest bekende en gebruikte pijnstillers uit de NSAID klasse zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac en leiden tot 3000 ziekenhuisopnamen per jaar en minstens 165 doden per jaar. Dit is onnodig.”

 

Advies Whiplash de Baas

Overleg uw medicijngebruik altijd met uw arts. En gebruik enkel medicijnen op voorschrift van uw arts. Uw arts kent u ziektegeschiedenis, u huidige situatie en heeft kennis van de medicijnen.

 

Medicinale cannabis gelegaliseerd

Door een wijziging in de opiumwet kunnen patiënten vanaf 17 maart 2003 legaal cannabis aanvragen via hun huisarts. De wijziging van de opiumwet haalt medicinale cannabis uit de illegaliteit. Cannabis moet aan dezelfde wettelijke eisen voldoen als andere geneesmiddelen. De kwaliteitscontrole is ondergebracht bij het ministerie van VWS. Onderzoek en samenwerking van universiteiten, laboratoriums en TNO moet leiden tot vergroting van kennis en toepassing.

 

Cannabis in ontwikkeling als medicijn

Het kruid heet officieel Cannabis Sativa. Cannabis is in de loop der jaren gepropagandeerd als middel dat o.a. de spieren ontspant, de stemming verbetert, pijn bestrijdt en de geest scherpt (Gezondheidsraad, 1996). In The Lancet wordt geconstateerd dat het een veilig middel is (1995). Cannabis kan men gebruiken door de voorgeschreven hoeveelheid (door een arts) te laten meekoken in de thee, te inhaleren met een pijp of te roken. Let wel: Cannabis geneest niet, maar onderdrukt alleen de klachten. Cannabis kan de (pijn)klachten zodanig verminderen dat sommige patiënten geneigd zijn te vergeten dat zij niet genezen zijn. Patiënten voelen niet meer dat ze over hun grenzen gaan. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot overbelasting van gewrichten en of spieren. Met als gevolg een terugslag.

Altijd op doktersrecept
Het is een absolute noodzaak om het voorschrijven van cannabis over te laten aan de (huis)arts.

 

Literatuur

Onze vrijwilligers worden bestookt met vragen over pijnbestrijding, maar bij chronische patiënten geld ook omgaan met en acceptatie van. Hierbij verwijzen de vrijwilligers voor literatuur hierover naar het boek De Pijn de Baas van dr. Frits Winter. Het zelf behandelen van chronische pijn. Het boek kan geleend worden in elke bibliotheek en heeft als ISBN nummer:90 72540018. Frits Winter is ook mede-auteur van het boek Brein de Baas. Dit boek is weer een prima hulpmiddel bij concentratie- en geheugenstoornissen en vergeetachtigheid.

 

Pijn de baas

Het boek De Pijn de Baas kent inmiddels al een herziene versies. Dit i.v.m. nieuwe ontwikkelingen en de vraag naar het boek. Dr. Frits Winter zegt daarover het volgende: "Gaarne spreek ik de verwachting uit dat deze herziene versie verbeteringen bevat , waardoor de therapie bij chronische pijn nog sneller en effectiever zijn doel bereikt: de Pijn de Baas."

 

Wat kunt u bij het boek/therapie De Pijn de Baas verwachten
Het boek verteld o.a. het volgende: 'Er wordt door velen(ook artsen) ons vaak voorgehouden dat pijn altijd te traceren is en te behandelen. Niets is minder waar. Het is in de praktijk van alle dag een zwaar onderschat probleem. Pijn kan een enorme kwelling zijn, s'morgens, s'middags, s'avonds, s'nachts. Wat er dan over blijft ervaren de mensen als een leeg bestaan.' Op 5 november 1992 promoveerde Frits Winter dus op het onderwerp: Pijnrevalidatie en schreef het boek "Pijn de Baas". Dit boek speelt vanaf het moment dat het geschreven is bij verschillende revalidatiecentra een belangrijke rol in de behandeling van chronische pijn. In het boek is methodisch beschreven hoe men pijn onder controle kan krijgen. Velen hebben alleen al door het boek te lezen veel herkenning en inzicht in zijn/haar probleem. Om een indruk te geven van het cursusboek volgt hier een beschrijving van de onderdelen die in het boek aan de orde komen: Chronische pijn, Pijn en bewegen, Ontspanning, Chronische vermoeidheid, Pijn en de ander, Gedragsverandering, Leerprincipes, Gevoelsbeinvloeding, Motivatie en ten slotte les 10, Een programma. Over Wat, Wanneer en hoe?

 

Pijn in Wonderland

Deze aanhef heeft te maken met het boek van Riekje Boswijk-Hummel:"Liefde in wonderland". Een licht ironische titel voor een boek waarin serieus wordt ingegaan op de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Zij geeft in het boek aan dat de reguliere geneeswijze Gewoonland is en de wereld van alternatieve geneeswijzen, workshops, spiritualiteit, psychotherapie, etc. Wonderland. De link naar de beroemde Alice is bewust door haar gekozen. De link naar dit boek is de volgende: 'Cliënten gaan soms tot het uiterste in hun zoektocht naar pijnbestrijding. Daarbij speelt niet alleen de fysieke pijn een rol, maar ook pijnen zoals angst, deprimerende leegte, onbegrip, etc.' Onze vrijwilligers weten dat men soms bij verkeerde keuzes binnen Wonderland verder in het slop komt en men zich ook vaak te afhankelijk opstelt ten opzichte van de behandelaar. Het boek "Liefde in Wonderland" is leuk om te lezen en geeft aan dat "de redder" zoals Riekje Boswijk-Hummel beschrijft lang niet altijd in Wonderland te vinden is. En voor ons een insteek voor het volgende:

Keuzes in Wonderland.
Bij het whiplashtrauma speelt onbegrip bij de reguliere geneeswijze(Gewoonland) soms een zeer negatieve rol. Op zoek naar de oplossing voor de problemen begint dan vaak een zoektocht in Wonderland. Op zoek naar "de redder". Wanneer er mede sprake is van emotionele stoornissen "levert men zich soms snel uit aan een hulpverlener". In Wonderland staan veel hulpverleners klaar. Het vinden van de juiste is daarbij van het grootste belang. Uiteraard zijn er in Wonderland veel hulpverleners die de patiënt de juiste weg weten te wijzen. Alternatieve geneeswijzen laten soms verbluffend goede resultaten zien. Men behoeft ook beslist geen negatieve houding t.o.v. alternatieve hulpverleners te hebben. Het waarschuwende vingertje is wel op zijn plaats. Doordat de reguliere geneeswijze nog steeds niet in staat is om een diagnose te stellen i.v.m. whiplash laat het een grote "speelruimte" aan al degenen die de whiplashpatiënt als een gemakkelijk prooi voor hun praktijk zien. Er zijn nog steeds hulpverleners in Wonderland die vooraf roepen de cliënt met een paar behandelingen van de (pijn)klachten af te helpen. Dergelijke hulpverleners geloven ook in sprookjes. Na een aantal behandelingen moet men het eerst het resultaat afwachten. Wanneer men geen resultaat boekt na een aantal behandelingen moet een hulpverlener doorverwijzen. Er zijn nog steeds "redders" in Wonderland die de cliënt afhankelijk maken van hun behandeling. Zoals er nog steeds hulpverleners zijn die de whiplashpatiënt gelijk tijdens de eerste behandelingen "kraken" met alle gevolgen van dien. Belangrijke punten om meer pijn te voorkomen:
a Vraag, wat is het doel van de behandeling?
b Vraag aan een behandelaar wat hij/zij van plan is en waarom hij/zij het doet.
c Houd zelf de regie in handen.
d Blijf baas over uw eigen lichaam.
Pijn aanvaarden en ermee omgaan is wel eens het enige dat overblijft. Dat is een hard feit en een lange leerschool.

 

Pijncongres
Whiplash de Baas is al enige jaren deelgenoot van het organiseren van een pijncongres. Dit in samenwerking met Revalidatie UMCG Beatrixoord te Haren. Dit congres vind ook plaats te Haren en is gratis toegankelijk voor patienten. Via agenda houden wij u op de hoogte van data en programma. Iedere jaar wordt 'pijnlijk' duidelijk dat men nog lang niet, maar dan ook nog lang niet alles weet van pijnbestrijding. Er is nog veel winst te behalen!!