Home  //  Onderwerpen Patiënt aan het woord  //  Whiplash, somatisering en de verzekeringsarts

Whiplash, somatisering en de verzekeringsarts

Whiplash, somatisering en de verzekeringsarts


Whiplashpatiënten worden vaak onterecht weggezet door met name verzekeringsartsen als somatiserende patienten. Somatisering of somatisatie wordt omschreven als de neiging om lichamelijke ongemakken en klachten, waarvoor na medisch onderzoek geen objectiveerbare wetenschappelijke verklaring kan worden gevonden, toch een door de patiënt lichamelijke oorzaak te ‘bedenken’. Patiënten dragen dan uit dat zij voor de klachten die zij ervaren, daarvoor een lichamelijke aandoening te hebben. Zij zoeken en willen daar ook medische hulp voor hebben.

 

Iemand die somatiseert heeft dus op het eerste gezicht geen aanwijsbare klachten, maar ervaart zulke klachten wel en bezoekt daarvoor regelmatig artsen. Veel artsen vanuit specialisme kunnen er slecht mee overweg, wanneer zij vanuit eigen vakgebied geen aanwijsbare oorzaak vinden. Het is ook zo, wanneer artsen vanuit specialisme/vakgebied en dus vanuit eigen beperkte gerichtheid op alleen lichamelijke oorzaken geneigd zijn te zeggen: “u klaagt over dingen die er niet zijn”. 
Bovendien vergeten met name verzekeringsartsen vaak dat de somatoforme stoornissen, psychische klachten die zich lichamelijk uiten, in de psychiatrie erkende ziektebeelden zijn. Daar zijn internationale criteria voor. Het kan dus zijn dat voor uw klachten geen lichamelijke oorzaak is aan te wijzen maar wel een psychische oorzaak. Ook door een psychische oorzaak kunt u arbeidsongeschikt raken en recht op uitkering krijgen.

Karakterstructuur/persoonlijkheidsstructuur: Voor een verzekeringsarts is het dan denkbaar dat uw klachten voortkomen uit uw karakterstructuur of persoonlijkheidsstructuur. Vanuit uw karakter of persoonlijkheid bent u zo, dat u door verschillende oorzaken dit soort klachten kunt krijgen, omdat u zo bent. Dit "zo zijn" is geen medische oorzaak op grond waarvan de verzekeringsarts arbeidsongeschiktheid mag aannemen. Dit is niet het hele verhaal en feitelijk onjuist. Uw klachten, veroorzaakt door uw karakter- of persoonlijkheidsstructuur, kunnen namelijk ook zo ernstig zijn geworden, dat ze leiden tot echte ziekteverschijnselen. En dan is er weer wel sprake van arbeidsongeschiktheid.

Het lijkt er in de praktijk steeds meer op dat verzekeringsartsen in hun streven om zoveel mogelijk mensen uit de WGA/WIA/IVA te weren, gericht zoekend naar argumenten om geen arbeidsongeschiktheid aan te hoeven nemen. Dit in plaats van op een neutrale en zorgvuldige wijze het medisch onderzoek te doen. Verschillende richtlijnen ondersteunen deze aanpak.

Whiplashpatiënten die volgens criteria onder *WAD 1 en WAD 2 vallen hebben er vaak last van onterecht weggezet te worden als somatische patiënt. Belangrijk is te weten dat van alle richtlijnen de
AMA Guide leidraad behoort te zijn in de beoordeling van de verzekeringsarts en niet de richtlijn NvN/CBO of welke andere richtlijn dan ook. Hier is jurisprudentie over te vinden. Dat kan uw belangenbehartiger weten.

Bovendien geven onderzoeken van o.a. Prof. Dr. Jo Nijs en neuroloog Tom Snijders aan dat er een aanwijsbare medische oorzaak is na een whiplash voor verschillende klachten bij WAD 1 en WAD 2.

* WAD Gradaties volgens richtlijnen binnen een aantal beroepsgroepen.
0 Geen klachten, geen subjectieve en objectieve afwijkingen,
1 Pijn, stijfheid en gevoeligheid in nek, maar geen objectieve afwijkingen
2 Nekklachten en andere klachten van het houding- en bewegingsapparaat(bijvoorbeeld afgenomen mobiliteit, drukpuntgevoeligheid)
3 Nekklachten en neurologische uitvalsverschijnselen(bijvoorbeeld afgenomen peesreflexen, spierzwakte en sensorische stoornissen)
4 Nekklachten en fracturen of dislocaties

Bij elke graad van ernst kunnen symptomen aanwezig zijn zoals doofheid, duizeligheid, oorsuizen, nek- en hoofdpijn, uitstralingspijn, geheugenverlies, concentratieverlies, vergeetachtigheid, slikstoornissen.  
Verzekeringsprotocol bij WAD en WAD 11
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/200811.pdf 
Functionele Mogelijkheden Lijst
http://www.lva-nederland.nl/page/47310_de-functionele-mogelijkhedenlijst-(fml)-.aspx
Werken met WAD 1 en 11 multidisciplianire visie volgens NVAB
http://nvab.artsennet.nl/Nieuws/Reintegratie-Whiplashpatienten.htm
KNFG richtlijn whiplash:
http://www.ohcbv.nl/hulppagina/documenten/kngfrichtlijn%20whiplash.pdf
Richtlijn vanuit initiatief Nederlandse Vereniging voor Neurologie, ondersteunt door CBO
www.diliguide.nl/document/3411/file/pdf/
AMA Guide 6e editie:
http://www.gav.nl/sites/default/files/bijlagen/Definitieve_Richtlijnen_AMA_6_tbv_website_met_tabellen_3.pdf