Home  //  Onderwerpen Patiënt aan het woord  //  Whiplash, SOLK en de neuroloog

Whiplash, SOLK en de neuroloog

Whiplash, SOLK en de neuroloog


Emile Keuter is neuroloog te Meppel. Whiplash de Baas heeft samen met hem te Meppel enige tijd terug een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Daar werd duidelijk dat we elkaar op een aantal punten heel goed begrijpen. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende Begrepen Klachten.

 

Na een whiplash komen patiënten heel vaak in het ‘medisch shopping centre’ terecht. Een neuroloog speelt een belangrijke bij uitsluitingsdiagnostiek en zou dat ook in verwijzing moeten doen. In een stuk in Medisch Contact pleit neuroloog Keuter terecht voor betere samenwerking tussen diverse behandelaars/huisarts/bedrijfsarts/specialisten en patiënt. Zodat van meet af aan betere verwijzing plaats vindt. Vooral ook na een whiplash. De neuroloog voor uitsluitingsdiagnostiek, maar ook als verwijzer naar een multidisciplinair team bij het ervaren van veel klachten. Met oog voor het individu dat verschillende disciplines een rol kunnen spelen in begeleiding/behandeling. Dit om verbetering dan wel herstel te bespoedigen door adequate aanpak van meet af aan.

Daarin vinden Whiplash de Baas en neuroloog Keuter elkaar helemaal. En zoals neuroloog Keuter zegt: ”Wie de patiënt niet centraal zet bij SOLK, zal niet ver komen”. Dat geldt ook na een whiplash en een daarbij passend klachtenpatroon. De patiënt moet het begrijpen. Whiplash de Baas is het eens met Keuter dat sociale en psychologische aspecten een rol spelen bij het verloop van ziekte. Na een whiplash ligt voor de patiënt de aandacht teveel op het lichamelijke en bij de meeste behandelaars/artsen op het psychologische.

Wanneer we met z’n allen elkaars taal spreken, dan is er veel meer te bereiken bij behandeling/begeleiding na een whiplash en het daaruit mogelijk voortvloeiende klachtenpatroon. Multidisciplinaire aanpak met een centrale rol voor de patiënt na een whiplash is de beste aanpak. Lichaam en geest is één geheel.

Hier de link naar artikel Medisch Contact:
http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/columns/column/122505/onbegrijpelijk-1.htm   

Conclusie Whiplash de Baas:
SOLK en Whiplash hebben veel overlappingen, maar whiplash blijft een op zichzelf staande complexe aandoening. Dat hebben onderzoeken, zoals die van Prof. Dr. Jo Nijs en neuroloog Tom Snijders, aangetoond. Belangrijk bij klachten na een whiplash is dat elke behandelaar bewust moet zijn wat niet onder zijn/haar vakgebied hoort. Niet nodeloos doorbehandelen dus. Na een whiplash zijn er klachten die dieper onderzoek verdienen en niet alleen door de neuroloog, maar ook door andere specialisten met geavanceerde onderzoeksapparatuur.

SOLK heeft voor behandelaars overlap met scherp zonlicht. Kijk er te lang in en je raakt verblind zodat je andere oorzaken niet meer ziet

WAD Gradaties volgens richtlijnen binnen een aantal beroepsgroepen.

0 Geen klachten, geen subjectieve en objectieve afwijkingen, 
1 Pijn, stijfheid en gevoeligheid in nek, maar geen objectieve afwijkingen
2 Nekklachten en andere klachten van het houding- en bewegingsapparaat(bijvoorbeeld afgenomen mobiliteit, drukpuntgevoeligheid)
3 Nekklachten en neurologische uitvalsverschijnselen(bijvoorbeeld afgenomen peesreflexen, spierzwakte en sensorische stoornissen)
4 Nekklachten en fracturen of dislocaties

Bij elke graad van ernst kunnen symptomen aanwezig zijn zoals doofheid, duizeligheid, oorsuizen, nek- en hoofdpijn, uitstralingspijn, geheugenverlies, concentratieverlies, vergeetachtigheid, slikstoornissen.