Home  //  Onderwerpen Patiënt aan het woord  //  Whiplash en EPD/uw medische gegevens

Whiplash en EPD/uw medische gegevens

Whiplash en EPD/uw medische gegevens

Het Elektronisch Patiënten Dossier, het EPD, kent terecht volop belangstelling. Hoewel invoering geblokkeerd werd door de Eerste Kamer is er een andere weg gevonden om het alsnog in te voeren. U kunt zelf beslissen of u wel of geen toestemming geeft inzage te geven in uw EPD met behandelaars waar u een relatie mee heeft. Whiplash is een ongeval mechanisme en gevolgen/medische beperkingen brengen veelal letselschade met zich mee.

Uw medische gegevens/EPD nemen bij letselschade een aparte plaats in.

http://www.medicalfacts.nl/2013/11/20/vws-epd-niet-veilig-voor-patriot-act/ 
U bent slachtoffer van een ongeval, als gevolg van een ongeval wordt u patiënt, lijdt u schade door gezondheid beperkingen als gevolg van het ongeval en dan zegt de wet: ”Wie eist, bewijst”. Dit als u de schade wilt verhalen op de veroorzaker van een ongeval.

 

Is er causaal verband of wel, bestaat er verband tussen het ongeval en uw klachten die gezondheid beperkingen met zich meebrengen en uw belastbaarheid verminderen. Het NPCF middels voorzitter mw. Wind is volop aanwezig in de campagne om het EPD van een positieve boost te voorzien. Met kritiek gaat het NPCF redelijk laconiek om. In het programma DWDD nam voorzitter Wind specialist Klöpping weinig serieus, als het gaat om via een oneigenlijke weg, inzage te krijgen in uw EPD. NPCF heeft een rubriek op haar site “feiten en fabels over patiëntgegevens”. Mooi was geweest als daar ook de kritiek van andere ‘specialisten’ bij stond. http://www.npcf.nl/index.php?option=com_aiportfolio&view=article&Itemid=2&id=50:Elektronisch%20pati%C3%ABntendossier%20(EPD)&standpunt=4826  

Op 4 december 2012 bericht de Volkskrant het volgende:
Minister Schippers eist garantie van de ICT leverancier CSC dat de VS niet in uw EPD kan kijken. De ICT leverancier van het EPD is van origine een Amerikaans bedrijf. Deze bedrijven vallen onder Patriot Act, of wel bij opvragen mag de Amerikaanse overheid in uw dossier kijken. Althans als minister Schippers geen garantie afdwingt bij het Amerikaanse bedrijf dat dit afgeschermd is. U krijgt een ongeval op de Veluwe en uw medische gegevens worden in Amerika bekeken?! Het bedrijf heeft beloofd dat het niet gebeurt, maar een patiënt heeft liever garanties, dus moet Schippers haast maken voor 1-1-2013. Dit is maar een voorbeeld van wat er met uw gegevens kan gebeuren.

Het EPD is uw persoonlijk dossier. Uw meest gevoelige privacy gegevens staan hier in. Uw medisch dossier is opgebouwd vanaf uw geboorte. Bij letselschade zijn er verschillende mechanisme die in werking treden wanneer u klachten heeft die tot gezondheid beperkingen leiden. Welke klachten had u al voor het ongeval en welke vanaf? Zijn klachten na ongeval terug te voeren op eerdere klachten van voor het ongeval? De verzekeraar van uw tegenpartij kijkt graag in uw EPD. Ook in het EPD van voor datum ongeval.

Ziekmelding bij werkgever:
Indien u zich door uw klachten ziek moet melden bij uw werkgever gaat de eerste uitwisseling van gegevens van start. U meldt de reden van uw afwezigheid. Indien er een bedrijfsarts is aangesloten bij uw werkgever meldt u zich bij hem/haar. Uw medische gegevens worden door de BDA opgenomen en er wordt beoordeeld of uw afwezigheid terecht is. Officieel behoort men de werkgever alleen te melden of u wel of niet in staat bent arbeid te verrichten. De praktijk is echter dat vaak allerlei medische gegevens van u worden uitgewisseld tussen BDA en werkgever vanuit uw dossier. Uw EPD is niet voor uw werkgever.

Spoedeisende hulp/ziekenhuis of huisarts en verdere verwijzing:
Bij een ongeval kunt u of direct in het ziekenhuis of bij de SEH terecht komen. Dan draait de molen van persoonsgegevens op volle toeren. Hetzelfde geldt wanneer u zich meldt bij uw huisarts en u wordt verder verwezen. In deze situaties kan uw EPD een prima helpende hand zijn. Zeker als binnen hetzelfde circuit meerdere keren verwezen wordt. Accuraat handelen, niet steeds hetzelfde verhaal behoeven te vertellen en veel tijdwinst.

UWV
Bij beoordeling verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bent u verplicht i.v.m. de beoordeling of u wel of niet in staat arbeid te verrichten, uw gegevens uit te wisselen. Een EPD kan helpen bij uw verhaal. UWV mag wel haar eigen afweging maken. Het gaat om wat u wel kan en niet om uw beperkingen.

In letselschadezaken is het advies om nooit een algemene medische machtiging af te geven aan een tegenpartij/verzekeraar. De verzekeraar moet ook geen onbeperkt recht krijgen om in het EPD te kijken. Die heeft in principe alleen recht op inzage in medische gegevens van na het ongeval. Met een algemene machtiging kunnen ook gegevens van voor het ongeval worden opgevraagd. Dat is alleen in bijzondere gevallen nodig. Of zo’n bijzonder geval zich bij u voordoet moet u aan uw belangenbehartiger overlaten. Bij letselschade heeft u een goede belangenbehartiger nodig. U heeft genoeg aan uw hoofd. Letterlijk en figuurlijk.  

Tip:
http://hulp-bij-letselschade.nl/nl/spreek/

 

Herfst in Groesbeek

Herfst in Groesbeek