Home  //  Onderwerpen Patiënt aan het woord  //  Whiplash de Baas verslag van bezoek aan Hersenletselcongres

Whiplash de Baas verslag van bezoek aan Hersenletselcongres

Whiplash de Baas verslag van bezoek
aan Hersenletselcongres

Whiplash de Baas was 12 november j.l. aanwezig op het lustrum Hersenletselcongres georganiseerd door AXON Leertrajecten, http://www.axonleertrajecten.nl/  in samenwerking met de Hersenstichting Nederland. Professionals in de zorg voor mensen met en zonder aangeboren hersenletsel waren over het algemeen de bezoekers. Wat is bereikt en waar moet aan gewerkt worden door professionals? Whiplash is geen hersenletsel, maar recente onderzoeken geven wel aan dat er sprake is van ‘Conflict in het brein’ door Prof. Dr. Jo Nijs en haperende hersenactiviteit door neuroloog Tom Snijders.

Eerste spreker op het congres was Dick Swaab, o.a. schrijver van het boek: ”Wij zijn ons brein”. Dick Swaab refereerde aan nieuwe technieken die bijvoorbeeld wandelen, maar ook emoties kunnen verbeteren. Fysieke en emotionele winst voor de patiënt. Hij waarschuwde tevens voor hypes, waarbij niet onderbouwde wetenschappelijk aanpak oplossingen of genezing belooft aan de patiënt. Belofte wekt een verwachting. Door die verwachting treedt er bij de patiënt regelmatig wel verbetering op, zonder dat duidelijk is waarom die verbetering plaats vindt. Gechargeerd kun je de therapeut soms ‘een wandelend placebo noemen’, sprak Swaab, omdat een patiënt bij een aanpak een verbetering verwacht!

Swaab noemde ook stamceltoerisme als nieuwe hype. Stamceltherapie kent veel te weinig wetenschappelijke onderbouwing. Stamcellen kunnen gaan ‘wandelen’ en bijvoorbeeld tumoren gaan vormen. Waarschuw uw patiënten!

Revalidatie bij hersenletsel is keihard werken voor patiënten. De hype als je hard genoeg werkt, door Jill Bold Taylor veroorzaakt(hersteld van hersenletsel na acht jaar), dat je volledig geneest kan zij en anderen wetenschappers niet onderbouwen. Het zou ook betekenen dat zij die niet genezen niet hard genoeg zouden werken aan hun herstel! Onzin! Toekomstige mogelijkheden voor herstel van hersenschade zoals transplantatie van foetaal hersenweefsel, gentherapie, diepe hersensimulatie en hersen-computer interfaces zullen met de huidige beperkingen besproken worden en onderzocht.

Dr. Bert Keizer omschreef hersenletsel als: ”een brute vrachtwagen die in een telefooncel rijdt”. Hersenletsel betekent ‘vernieuwde hersenen’ en dus een veranderde levensinstelling. Er kan verlies van humor optreden en daar voor in de plaats agressie terug komen. Het is maar een voorbeeld. Veel richt zich op fysiek herstel na een ongeval of hersenbloeding/infarct. “Goh, wat gaat hij/zij vooruit” en dan wordt bedoeld, lopen, spreken, dingen doen! Bij blijvende verlamming krijgt de verlamming veel aandacht.

Bij hersenletsel krijgen vaak emotionele en persoon veranderingen minder aandacht en toch. Hersenletsel betekent volgens Bert Keizer vooral:
“Het blijven bieden van hulp bij een onoplosbaar probleem in de vorm van aandacht, een luisterend oor en troost. Troost op evidence based.”

Arno Prinsen, gedragskundige en GZ-psycholoog, schrijver van het boek: “Heb ik een probleem dan?” benadrukte de rol van partner, gezin en omgeving. Vaak zijn zij in crisis door de veranderde persoon die niet aangeboren hersenletsel heeft opgelopen. De patiënt ziet dat zelf vaak niet. Via partner en directe omgeving krijgt patiënt eerder inzicht in zijn/haar proces en houdt men partner en gezin uit crisis situaties en verbetert patiënt sneller.

Op het door Hersenstichting prima georganiseerde congres was in de aansluitende zalen een goede infomarkt en konden er verschillende workshops worden bezocht. Dat varieerde enorm en zo was er voor elk wat wils onder de bezoekers. Uiteraard heeft de afvaardiging van Whiplash de Baas heel veel behandelaars gesproken en de gevolgen van een whiplash besproken.
Een mooi voorbeeld: http://www.whiplashdebaas.nl/onderwerpen/whiplash-en-re-integreren/391-whiplash-scholing-werk-en-handicap-het-reacollegenederland  

Het was een leerzaam en indrukwekkend congres waarbij wij een volgende keer ook weer graag aanwezig zijn. Met dank aan AXON Leertrajecten, http://www.axonleertrajecten.nl/ en de Hersenstichting Nederland
https://www.hersenstichting.nl/?gclid=CMGStvLgy7MCFaTMtAodRGEAKw