Home  //  Onderwerpen Patiënt aan het woord  //  Whiplash en de hersenbank

Whiplash en de hersenbank

Whiplash en de hersenbank

Kan ik mijn hersenen ter beschikking stellen voor expliciet onderzoek naar whiplash?

Het antwoord is ja. Sinds kort doet de hersenbank ook onderzoek naar whiplash. Een donorcodicil is hiervoor niet toereikend. Men is verplicht een ondertekend hersencodicil(dat is iets anders dan een donorcodicil) in te vullen. Voor hersenonderzoek dient een apart codicil te worden ingevuld. Op dat formulier kruist men de aandoening whiplash aan. Daarnaast moet er een toestemmingsformulier komen door partner en/of naaste familieleden in eerste of tweede graad.

Bij geen familie dient uw besluit juridisch vastgelegd te worden bij een bewindvoerder. De formulieren moeten ondertekend naar de Nederlandse Hersenbank te worden opgestuurd. De NHB stuurt een kopie naar de behandeld arts/huisarts. Bij overlijden dient een onafhankelijk arts de overlijdensakte te tekenen. Op de formulieren kan de toestemminggever aangeven of deze de overledene nog voor het vervoer naar het ziekenhuis wil zien om afscheid te nemen. Hersenobductie gebeurt door een snede te maken op het achterhoofd.

Na afloop is er vrijwel niets te zien. Het vervoer naar de Nederlands Hersenbank gebeurt door de begrafenisondernemer van de NHB. Na obductie brengt deze de overledene weer terug en gebeurt het afleggen in uitvaartcentrum of thuis door de begrafenisondernemer die door de familie wordt aangegeven. Het hersencodicil is te combineren met een donorcodicil. Wanneer overledene in het bezit is van beide neemt het team van de NHB altijd contact op met Eurotransplant.

De kosten van obductie, het vervoer naar NHB en daarna naar uitvaartcentrum of thuis terug zijn voor de NHB. Kosten voor opbaring, begrafenis of crematie voor de nabestaanden.

Al deze informatie en nog meer is op te vragen via internet www.hersenbank.nl of u kunt bellen tijdens kantooruren, tel: 020 566 5499. Heeft men besloten, dan kan men altijd via de hersenbank op zijn/haar besluit terug komen.