Home  //  Onderwerpen Patiënt aan het woord  //  Interview met betrekking tot voorlichtingsavond

Interview met betrekking tot voorlichtingsavond

Interview NHD met Ton Sijm door Connie Vertegaal

Aanleiding is een voorlichtingsavond in Westfriesgasthuis te Hoorn(2007)

 

wervershoof -
Whiplashpatiënt Ton Sijm (50) heeft zijn leergeld dik betaald. De dokter kon niets voor hem betekenen. Dus ging hij ’shoppen’ in het alternatieve circuit. Hij belandde bij een kraker, die de nek manipuleerde. Daarna begon de ellende pas: het letsel werd veel erger. De goedlachse West-Fries belandde in een diepe depressie en moest een half jaar revalideren in Heliomare. Sijm reed in 1990 achteruit met zijn eigen postauto tegen een aankomende auto. Een tweede(eerste in 1985) whiplash was het gevolg. Door de klachten raakte hij zijn baan als groepsleider bij PTT post kwijt. In huize Sijm werden de rollen omgedraaid.

Zijn vrouw ging fulltime werken en hij werd huisman. Maar wel een die niet zonder middagdutje kan. Van een tot drie gaat hij, bijna dagelijks, onder zeil. Ton Sijm staat met hoofdpijn op en gaat ermee naar bed. De Wervershover is niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij vond in het vrijwilligerswerk weer voldoening en is achteraf gelukkig dat hij een grote rol kon spelen in de opvoeding van zijn kinderen. Ook zet hij zich in voor lotgenoten.

Hij schreef het boekje over zijn eigen ervaringen en heeft de website ’whiplashdebaas.nl’ opgezet. En hij organiseert een voorlichtingsavonden in ziekenhuizen over whiplash. Dinsdag is de eerste in Hoorn. Bij een whiplash is een scala aan klachten is mogelijk: hoofdpijn, problemen met ademhaling, wisselende bloeddruk, concentratieproblemen, geheugenstoornissen en psychische klachten zoals angsten en depressies. Van degene wie een whiplash overkomt genezen klachten binnen twee jaar en nog eens tien procent binnen vijf jaar. De rest houdt levenslang klachten. Patiënten krijgen te maken met een wirwar van behandelmogelijkheden.

Dit opgeteld bij het feit dat sommige artsen whiplashpatiënten als aanstellers zien (iets waar volgens Sijm vooral vrouwen tegenaan lopen) zorgt ervoor dat patiënten gaan ’shoppen’ in het medische circuit. ,,Maar welke therapie helpt nou wel en welke niet. Het gevaar is dat mensen door de bomen het bos niet meer zien en verkeerde keuzes maken’’, zegt Sijm. Op zijn website meldt hij welke therapie bij welke klacht heilzaam kan zijn. Waar whiplashpatiënten ook altijd mee te maken krijgen is strijd om inkomensverlies op te vangen. Patiënten die geen schuld hebben aan de aanrijding waardoor ze whiplashklachten kregen, proberen schade te verhalen bij de tegenpartij.

Dit zijn volgens Sijm taaie gevechten. ,,Er zijn twee aanpakken: die van de letselschadeadvocaat, die vaak tot een schikking wil komen en die van de letselschadespecialisten die gaan voor de maximale winst.’’ Volgens Sijm, die nooit heeft geprocedeerd om letselschade, is de aanpak van de schikkers het beste. ,,De letselschadespecialisten gaan voor de volle mep, omdat zij dan een vette bonus overhouden. Maar geld verblindt, want ze verliezen regelmatig het belang van de patiënt uit het oog. Procederen levert frustraties op want de tegenpartij laat zich natuurlijk niet naar de slachtbank leiden. Het gaat hard tegen hard, want de belangen zijn groot. En als patiënt wordt je heen en weer gepingpongd. Het komt in zulke gevechten voor dat patiënten hun medische behandeling moeten stoppen.

Dat is natuurlijk nooit in je belang, je gezondheid moet toch voorop staan.’’ Infoavond Westfriesgasthuis te Hoorn 5 juni a.s. Zaal open 19.00u. Start 19.30u. Sprekers: dr. Broere, neuroloog Westfriesgasthuis, drs. Room, Psycholoog NIP, mw. Booij fysiotherapeut/haptotherapeut, hr. Muntjewerff LSA advocaat en Ton Sijm ervaringsdeskundige.

Verslag informatiebijeenkomst in Westfriesgasthuis te Hoorn 5 juni 2007

Ziekenhuis het Westfriesgasthuis maakt het woord gasthuis voor de patiënt helemaal waar. Sanneke Fennet en Jos Noordeloos hadden aankleding voor de bijeenkomst van Whiplash de Baas prima geregeld. Een informatieavond met de volgende sprekers:

Neuroloog                                          hr. D. Broere

Psycholoog                                        drs. Mw B. Room

Fysiotherapeut/Haptotherapeut         mw. E. Booij

Letselschadeadvocaat                                   hr. N. Muntjewerff

Ton Sijm opende de avond zelf met een korte toelichting op: “waarom de site www.whiplashdebaas.nl”. Doel: informeren om inzicht te krijgen in de keuzes waar de whiplashpatiënt met zijn/haar klachtenpatroon voor staat binnen het gehele proces. De ruim 70 aanwezigen konden daarna naar de sprekers luisteren.

Ton gaf het woord aan de hr. D. Broere,

De heer Broere is als neuroloog verbonden aan het Westfriesgasthuis. De heer Broere ging in op de rol die een neuroloog kan spelen bij het posttraumatisch whiplash syndroom met daaraan gekoppeld zijn eigen opvatting. Hij schetste eerst prima het klachtenpatroon van het fenomeen whiplash. De rol van de neuroloog ligt ingewikkeld bij whiplash. Allereerst vond de heer Broere het van belang dat gelijk in het begin de huisarts of Eerste Hulp in beeld was.

Verder kan een neuroloog bij uitsluitingdiagnostiek een hele belangrijke rol spelen. Zijn er andere oorzaken die de klachten veroorzaken. Daarvoor zijn onderzoeken als spieronderzoek, CT-scan, foto’s en een MRI prima hulpmiddelen.

“MS werd ook pas vastgesteld toen de MRI er kwam” sprak de heer Broere. Bij whiplash kan een MRI die rol niet spelen. Het blijft een niet objectiveerbaar letsel. “Dat wil niet zeggen dat het klachtenpatroon er niet is”. De neuroloog kan verder een rol spelen in verwijzing naar het verzamelen van een team rondom whiplashpatiënt. Dit ter verbetering of herstel van het klachtenpatroon. “Een patiënt moet wel zelf de kapitein blijven in de te varen koers”. De heer Broere prees daarom ook het Whiplash de Baas initiatief om mensen in deze opdracht bij te staan.

De heer Broere is een neuroloog die over zijn vakgebied heen kijkt en de hulpvraag van de mens daarbij centraal stelt. Multidisciplinaire behandeling/begeleiding is een goede zaak bij het posttraumatisch whiplash syndroom. “Maatwerk is belangrijk bij het individu, want ieder mens is anders”. Behoeften van zorg naar de whiplashpatiënt kan heel verschillend liggen.

Ton Sijm gaf aan in zijn bedankje naar de heer Broere toe, dat hij het jammer vond dat hij hem niet in 1990 had ontmoet. Dan was het alternatieve circuit geen optie geweest.

De volgende sprekers waren drs. Bianca Room, mv. Els Booij en hr. Niels Muntjewerff.

De aanwezigen waardeerden deze bijdrage zeer. Van drs Room en mw. Els Booij vind u op de site bij de rubriek:”Behandelaars aan het woord en hun betrokkenheid met en kijk op whiplash”. In eigen woorden leest u waar zij voor staan. Hun bijdrage in gesproken woord werd als verhelderend ervaren en gaf voor velen nieuw inzichten op weg naar verbetering dan wel herstel van het klachtenpatroon.

De bijdrage van Niels Muntjewerff vind u in de rubriek:”Whiplash en rechtshulp. Geen reclame, maar een welgemeend advies:”neem een ervaren LSA advocaat”

Bij een volgende Whiplash de Baas bijeenkomst zal een dictafoon aanstaan. Nu kunnen de vragen van het forum niet vertaald worden naar de site. Een goed leermoment. Vragen van anderen helpen anderen. Bij een volgend verslag van een bijeenkomst zullen ook de vragen en antwoorden zitten.