Home  //  Onderwerpen Onderzoeken  //  Whiplash en chroniciteit. Onderzoek

Whiplash en chroniciteit. Onderzoek

Whiplash en chroniciteit. Onderzoek 

De Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg heeft bij Whiplash de Baas een vraag neergelegd via haar IVG-Projectenbureau(Drs. Nico van Hal, Truus Verburgt Msc. , Drs. Jos Verweij) of zij een opdracht wilde formuleren. Dat doet Whiplash de Baas graag. Meewerken aan onderzoek waar whiplashpatiënten baat bij kunnen hebben en de hulpvraag kan verbeteren.

Doelstelling

De doelstelling voor dit project is om een advies te formuleren voor Stichting Whiplash de Baas over het effect wat multidisciplinair behandelen kan hebben om chroniciteit te voorkomen bij mensen die een whiplash trauma hebben gehad. De andere doelstelling is een advies voor zorgverleners over de behandeling van mensen met een recent whiplash trauma die kan leiden tot vermindering van chroniciteit.

Het minorproject bestaat uit de volgende eindproducten: een goedgekeurd projectvoorstel en een literatuurstudie in kwartaal 1, een projectverslag en een presentatie in kwartaal 2. Het project/onderzoek wordt uitgevoerd in twee kwartalen, waarbij in kwartaal 2 de nadruk ligt op het verzamelen en verwerken van gegevens, en de verslaglegging. De eisen die gesteld worden staan beschreven op natschool in de sectie minorproject 2013-2014 bij de bijlagen: bijlage 2 Criteria projectvoorstel, bijlage 4 Criteria Literatuurstudie. Bijlage 6 criteria projectverslag en bijlage 8 criteria presentatie. Om dit project te kunnen doen zijn de volgende middelen die gebruikt kunnen worden: Internet, literatuur (boeken, richtlijnen, onderzoeken), het netwerk van behandelaren va de stichting (Bron: http://natschool.hro.nl/minorproject 2013-2014).

Vanuit de opdrachtgever is er als voorwaarde gesteld dat de informatie vanuit het onderzoek te gebruiken is voor de stichting, om andere onderzoeken met te ondersteunen en om het te kunnen gebruiken in de praktijk.

Achtergrond

Stichting whiplash de Baas bestaat sinds 2007 en is een spil tussen patiënten met posttraumatisch whiplashsyndroom en behandelaars. De stichting is onafhankelijk en niet aangesloten bij andere organisaties. Ze bestaat bij de gratie van losse donaties.

De rol van de stichting is het versterken van de positie van whiplashpatiënten door interactie met betrokken behandelaars en organisaties. Het belang van de patiënt is inzicht in het klachtenpatroon en leren omgaan met de klachten gerelateerd aan posttraumatisch whiplashsyndroom. Dit doet de stichting door middel van het publiceren van artikelen en geven van workshops over whiplash en factoren die hierbij een rol spelen. Daarnaast stimuleert de stichting wetenschappelijk onderzoek.

Aanleiding

Stichting Whiplash de Baas is opdrachtgever voor dit project en het instituut voor gezondheidszorg van de Hogeschool Rotterdam heeft via IVG-projectenbureau het verzoek ingediend een onderzoeksvraag te formuleren. Het project wordt gedaan vanuit de minor ‘Hoofdzaken en Capitale beslissingen’. Er wordt door middel van een literatuurstudie onderzoek gedaan naar de positieve effecten van multidisciplinaire behandeling op de voorkoming van chroniciteit bij whiplash patiënten ten opzichte van monodisciplinair behandelen bij whiplash patiënten. Interessant zal zijn of er factoren naar voren komen die dit positieve effect mogelijk veroorzaken.

Aanleiding tot dit probleem is dat de opdrachtgever stelt dat (te) vaak de nodige kennis en expertise ontbreekt over Whiplash Associated Disorders (WAD) bij (professionele) zorgverleners. Hierdoor worden belangrijke symptomen over het hoofd gezien die wijzen op een klachtenpatroon passend bij het posttraumatisch whiplashsyndroom. Voorbeelden hiervan zijn depressie, angst en PTSS (post traumatisch stress syndroom). Indien patiënten vanaf de beginfase multidisciplinair behandeld worden in een multidisciplinair behandelcentrum zou dit leiden tot minder chroniciteit ten opzichte van vergelijkbare patiënten die niet in de beginfase multidisciplinair behandeld worden.

Deze factoren spelen een belangrijke rol bij langdurige klachten bij patiënten met WAD (Richtlijn KNGF 2008). Een zorg/hulpverlener met de nodige kennis en expertise (EBP) over WAD herkent wel symptomen en tekens die mogelijk een rol spelen bij het aanhouden en langdurig worden van klachten bij patiënten met WAD. Deze factoren worden dan wel herkend en stelt de zorgverlener in staat te bepalen of de patiënt bij hem op de juiste plek is en/of andere (para)medische hulp geïndiceerd is, bij voorkeur multidisciplinair.

Een probleem wat patiënten veelal ervaren is onbegrip. Als de schade niet meer objectiveerbaar is en de symptomen blijven aanhouden leidt dit veelal tot onbegrip vanuit de omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan verzekeringsinstanties, overheidsinstanties, familie, werk en thuis. Het probleem zit dan vaak ‘tussen de oren’. Als gevolg kan de patiënt van het kastje naar de deur worden gestuurd, omdat de zorgverleners de symptomen niet of in onvoldoende mate erkennen. Dit kan bij de patiënt leiden tot een gevoel van hulpeloosheid en het gevoel grip over het eigen leven te verliezen. Dit kan de symptomen zelfs verergeren. Dit blijkt ook uit het boek “Whiplash de Baas”, waarbij Ton Sijm namens de opdrachtgever Whiplash de Baas zijn verhaal voorlegt.

De Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg heeft bij Whiplash de Baas een vraag neergelegd via haar IVG-Projectenbureau of zij een opdracht wilde formuleren. Mede ook na overleg met Ton Sijm, van Stichting de Baas zijn tot de onderstaande onderzoeksvragen en deelvragen gekomen.

 

Onderzoeksvragen

Centrale vraag:

  1. 1.‘Heeft multidisciplinair behandelen van whiplashpatiënten een positief effect op de voorkoming van chroniciteit?’
  2. 2.‘Welke factoren zorgen ervoor dat multidisciplinaire behandeling effectiever is dan monodisciplinair behandelen?