Home  //  Onderwerpen Onderzoeken  //  Whiplash en een baanbrekend promotieonderzoek?

Whiplash en een baanbrekend promotieonderzoek?

Whiplash en een baanbrekend promotieonderzoek?

Whiplash wordt bij WAD 1 en 2 door artsen weggezet als aspecifieke aandoening. Geen wetenschappelijke verklaring voor het klachtenpatroon. Bij ongevallen hoort men vaak: "Er waren geen gewonden of slachtoffers, alleen materiele schade". Na ongevallen worden mensen vaak na bij de SEH geweest te zijn of na ziekenhuisopname 'hersteld' ontslagen. Vrijwilligers van Whiplash de Baas spreken veel mensen die daarna chronische klachten of wel 'letsel' overhouden, maar medisch vindt men geen wetenschappelijke onderbouwing. Mw. Pia Westhof attendeerde ons op het volgende onderzoek. Zij kent verkeersslachtoffers. Wie weet is dit onderzoek baanbrekend en is wetenschappelijk bewijs voor de klachten aan te tonen.

Nieuwe anatomische verbindingen ontdekt tussen zenuwen en wervelkolom
30 november 2012 | Promotie
Bron:http://www.vumc.nl/onderzoek/6548513/november-2012/promotie-Kraan/

Bandjes die zich buiten de wervelkolom bevinden, blijken de zenuwen te verbinden met wervels en tussenwervelschijven. Zij spelen een belangrijke rol in het voorkomen van beschadiging van de zenuwen. Bij de ontleding van 10 gebalsemde lichamen ontdekte Gerald Kraan deze niet eerder in de medische literatuur beschreven verbindingen. Kraan promoveert op 30 november.


De nieuw ontdekte bandjes, extraforaminale ligamenten (EFL) gedoopt, spelen een belangrijke rol in het voorkomen dat zenuwen tegen de wervels worden gedrukt en in het afleiden van mechanische spanning in de zenuwen. Bij tien gebalsemde lichamen is de extraforaminale regio van de wervelkolom ontleed om de anatomische verbindingen van de spinale zenuwen met de wervelkolom te inventariseren. 'Tot onze verbazing vonden we een bandje dat de bewuste zenuwen verbindt aan de wervels en de tussenwervelschijven. Deze verbindingen zijn nog niet eerder in de medische literatuur beschreven', aldus Gerald Kraan.

Om te kijken of er een functie aan de EFL kan worden toegedicht zijn mechanische proeven gedaan. Hieruit blijkt dat op lendenwervelniveau spanning op de zenuwen wordt afgeleid naar de tussenwervelschijf en het gewrichtskapsel van de gewrichten tussen de wervels zelf.

Daarnaast voorkomen de bandjes dat de zenuwen tegen de wervels worden gedrukt en zo schade ondervinden. Hetzelfde wordt gezien op borstniveau alwaar de bandjes voornamelijk de compressie voorkomen.

Als conclusie kan worden gesteld dat we hier te maken hebben met nog niet eerder ontdekte structuren die een belangrijke mechanische functie hebben. Tijdens een operatie dient dan ook voorzichtig met deze bandjes omgegaan te worden.

Geschiedenis anatomie wervelkolom
Sinds Hippocrates, 2400 jaar geleden, wordt de anatomie van de wervelkolom in detail bestudeerd. In deze lange periode is de anatomie van de wervelkolom ontrafeld, met als hoogtepunt het werk van Leonardo da Vinci en Andreas Vesalius, in de 15e en 16e eeuw.

De laatste 130 jaar heeft het onderzoek zich met name toegespitst op zenuwen die uit de wervelkolom treden en bijvoorbeeld herniaklachten veroorzaken. Daarbij is een groot aantal mechanismen en anatomische structuren beschreven, die de zenuwen tegen tractie beschermen. Echter al deze structuren zijn gelokaliseerd binnenin de wervelkolom en niet erbuiten, de zogenoemde extraforaminale regio.
• promotoren: prof.dr. P.V.J.M. Hoogland, prof.dr. B.J. van Royen
• copromotoren: prof.dr.ir. Th.H. Smit, dr. R.M. Bloem