Home  //  Onderwerpen Onderzoeken  //  Werken met pijn

Werken met pijn

Werken met pijn


Werken met pijn, is de titel van een proefschrift door Dhr. H. J. de Vries, 14 november 2012, van Centrum voor Revalidatie UMCG. De meeste mensen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat werken door zonder arbeidsverzuim vanwege hun pijn. Om kennis te vergroten over de groep die doorwerkt met pijn is in 2008 het wetenschappelijk onderzoeksproject “Werken met pijn” gestart.

In het proefschrift van Haitze de Vries gaat het over pijn die langer dan 6 maanden aanwezig is en waarvoor geen medische verklaring is gevonden. Het doel van het proefschrift van De Vries was om lichamelijke, psychologische en sociale kenmerken te beschrijven. In totaal deden 924 personen mee aan het onderzoek.

In de samenvatting is het volgende o.a. op te tekenen: In de studie zijn 21 doorwerkers geïnterviewd op hoofdthema’s motivatie en succesfactoren die ten grondslag liggen aan doorwerken met chronische pijn.

De geïnterviewde gaven als motivatie:
Werk als waarde
Werk als therapie
Werk als inkomen
Werk als verantwoordelijkheid

Als succesfactoren gaf men aan:
Persoonlijke kenmerken,
aanpassingsmogelijkheden,
omgaan met pijn,
gebruik van gezondheidszorg
pijncognities

Doorwerkers vonden in hun werk:
erkenning
sociale status
betrokkenheid bij de samenleving
een manier om zichzelf te ontplooien

Verder:
Werk werd als therapeutisch ervaren,
leidde af van de pijn
leverde energie
gaf structuur
bracht sociale contacten en zelfrespect

Conclusie was:
Dat persoonlijke kenmerken, goede zelfmanagement vaardigheden en de motivatie te werken voorwaarden zijn om aan het werk te blijven met pijn. Resultaten laten zien dat de deelnemers gedrag vertoonden dat doorwerken mogelijk maakte.

Het proefschrift van Haitze de Vries kent vanuit het proefschrift een aantal stellingen.
Een paar voorbeelden: Omdat het activiteitenniveau van mensen met chronische pijn en gezonde mensen niet relevant verschilt, is activering via revalidatie niet vanzelfsprekend

Mensen die werken met pijn zijn betere ‘selfmanagers’ dan mensen die langdurig verzuimen

De Vries haalt ook een Gronings spreekwoord aan:
‘Woar pien is, is leven

Revalidatiearts Cor Muskee van het UMCG sprak een paar geleden op een pijncongres in het UMCG: “Onderzoek naar pijn staat in de kinderschoenen. Van pijn weten we misschien nog maar 10 tot 15%”