Home  //  Onderwerpen Behandelaars over behandeling/begeleiding whiplash  //  Omgaan met gedragsverandering na hersenletsel

Omgaan met gedragsverandering na hersenletsel

Omgaan met gedragsverandering na hersenletsel

In de basiscursus van AXON leertrajecten worden gedragsveranderingen geanalyseerd aan de hand van de gedragscirkel. Mensen met hersenletsel zelf, maar ook mensen in hun directe omgeving lopen tegen zaken aan

waar ze zonder hulp niet uitkomen.

Professionals leren ook elke dag van hun patienten en van elkaar.
Daarin speelt AXON leerprojecten een belangrijke rol.
http://www.axonleertrajecten.nl/publicaties/overzicht/boeken-voor-professionals/omgaan-met-gedragsverandering-na-hersenletsel/