Home  //  Onderwerpen Behandelaars over behandeling/begeleiding whiplash  //  Whiplash en optometrie/optometrist

Whiplash en optometrie/optometrist

Whiplash en optometrie/optometrist

 

De optometrist kan veel voor een whiplashpatient betekenen. In de opleiding voor optometrist wordt vrij veel aandacht besteed aan pathologie zoals staar, hoge oogdruk, netvliesafwijkingen etc. Ook aan oogmeettechnieken om de samenwerking tussen de ogen (het binoculair zien) in kaart te brengen wordt aandacht besteed.

De optometrist kan veel voor een whiplashpatiënt betekenen. In de opleiding voor optometrist (HBO niveau) wordt vrij veel aandacht besteed aan pathologie zoals staar, hoge oogdruk, netvliesafwijkingen etc.

Een deel van de optometristen heeft, naast algemene basiskennis, een specialisatie zoals het onderzoeken en behandelen van samenwerkingsproblemen tussen de ogen (het Binoculair Zien)

Binoculair Zien (BZ)  is de specialisatie binnen de optometrie die zich bezig houdt met de samenwerking tussen de ogen. De samenwerking tussen de ogen (sensorisch) en het functioneren van de oogspieren (motorisch) kan door vele oorzaken verstoord zijn en daardoor klachten veroorzaken. Alleen het dragen van een bril of contactlenzen is niet altijd voldoende om de klachten te verhelpen. Een uitgebreid onderzoek door de optometrist naar het binoculair zien kan uitwijzen of de patiënt/cliënt gebaat is bij andere behandelingen. Andere behandelingen zijn bijvoorbeeld het voorschrijven van speciale brillenglazen of het doen van visuele training. Deze optometristen worden als Optometrist BZ betiteld en kunnen op visueel gebied het onderste uit de kan halen bij whiplashpatiënten.

   

Met deze BZ aanduiding weet de client/patiënt zeker dat deze optometrist ook  specialist is in het functionele kijkvermogen. Vergelijk dit met een fysiotherapeut die zich verder heeft ontwikkeld met een extra studie/bekwaamheid.

 

De optometrist BZ kan veel voor een whiplashpatiënt betekenen. Veel whiplashpatiënten hebben na een ongeval klachten over veranderde ooginstellingen zoals dubbel zien, wazig zien, zwevende letters bij lezen krant en kijken naar tv, etc. Hoofdpijn is ook een veel voorkomende klacht en ook daarin kan een optometrist BZ met zijn/haar aanpak een positieve rol spelen in verbetering. De aanduiding BZ betekent dat deze optometrist zich heeft gespecialiseerd in Binoculair Zien (het kijken met twee ogen) en dus ervaring heeft met eventuele prismatische correcties en visuele trainingen.      


Optometrist Johan Schutte is een optometrist BZ en stichting Whiplash de Baas weet dat deze optometrist al veel whiplashpatienten weer voldoende 'zicht' in en op de toekomst heeft gegeven. Een functioneel optometrisch oogonderzoek bij Schutte Optometrie kost € 150,00. Johan Schutte houdt zich al jaren bezig met de problematiek van visuele klachten na een whiplash en heeft samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen en revalidatiecentra. Indien u aangeeft via Whiplash de Baas te komen, dan wordt gratis een intake-screening uitgevoerd om in kaart te brengen of een functioneel oogonderzoek wenselijk is, dus no cure- no pay. Dan weet u waar u aan toe bent.

Voor meer info en verwijzing ga naar de website van optometrist BZ Johan Schutte:
http://www.schutteoptometrie.nl/  

Een andere weg, buiten zorgverzekeraar, voor onkosten is via uw LSA advocaat onkosten verhalen op de tegenpartij.


Hieronder een bijdrage van internationaal onderzoeker Prof. Dr. Jo Nijs over visuele input vanuit het brein.

Bewegingen worden gepland en gestuurd vanuit het brein. Voor iedere beweging heeft ons brein een soort van ‘beweegprogramma’ dat het desgewenst kan activeren, waardoor de spieren in ons lichaam volgens dat programma worden aangestuurd en daardoor de beweging ook wordt uitgevoerd. Eens die beweging in ons lichaam wordt ingezet, zal informatie vanuit de ogen, het evenwichtsorgaan, de spieren, de gewrichten en de huid continu de hersenen informeren over aan de gang zijnde bewegingen. Simultaan zal deze informatie vergeleken worden met het ‘bewegingsprogramma’ in het brein (verloopt de beweging wel volgens plan?). Dit is nodig om bewegingen te kunnen bijstellen en daardoor vlot te kunnen uitvoeren.

Dit proces verloopt meestal automatisch en zonder dat we er ons van bewust zijn, maar kan ook bewust ervaren worden: indien er een conflict ontstaat tussen wat ons brein hoopte te doen (het beweegprogramma) en wat er daadwerkelijk wordt uitgevoerd door onze armen en benen. Bij patiënten met chronische whiplash is er een dergelijk bewegingsconflict in het brein vastgesteld. De resultaten van een recente CHROPIVER-studie, gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Rheumatology, tonen aan dat de lichaamsmappen van de bovenste ledematen ter hoogte van het brein gewijzigd zijn bij patiënten met chronische whiplash waardoor bewegingen niet vlot uitgevoerd worden. Als gevolg daarvan kan er een bewegingsconflict ontstaan in het brein waar de patiënt zich dan bewust van wordt door het ervaren van pijn en andere sensaties.

Zo blijken patiënten met chronische whiplash erg afhankelijk te zijn van visuele informatie om het brein te kunnen informeren over de lopende bewegingen en de lichaamsmappen te kunnen bijstellen. Verstoring van de visuele input leidt bij patiënten met chronische whiplash tot een toename van pijn en andere klachten. Therapie die rekening houdt met de gewijzigde informatieverwerking ter hoogte van het brein wordt aanbevolen. Behandelingsstrategieën die zich richten op verbeteren van de visuele input kunnen aangewend worden om de lichaamsmappen bij te stellen en het bewegingsconflict in het brein op te lossen.

Verder is het aangewezen dat deze therapeutische interventies worden gecombineerd met behandelingsstrategieën die focussen op het tot rust brengen van het overactieve centrale zenuwstelsel bij patiënten met chronische whiplash. Meer lezen? http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/early/2012/04/22/rheumatology.kes050.abstract