Home  //  Onderwerpen Behandelaars over behandeling/begeleiding whiplash  //  Whiplash, osteopatisch benaderd. Osteopathie

Whiplash, osteopatisch benaderd. Osteopathie

Whiplash, osteopatisch benaderd. Osteopathie

Om te kunnen begrijpen hoe een osteopaat het fenomeen whiplash benaderd, is het allereerst van belang om te weten wat Osteopathie is. Osteopathie is een onderzoek- en behandelmethode die uitgaat van de gedachte dat het menselijke lichaam een geheel vormt. Het lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden en het beschikt over een sterk zelfherstellend vermogen om verstoringen te verhelpen. Zo functioneert het lichaam als het gezond en sterk is. Als het lichaam verstoord raakt, bijvoorbeeld door een ongeluk, een ziekte of operatie, spanningen of slechte voeding dan heeft het lichaam soms hulp nodig om dit evenwicht te herstellen. Een osteopaat kan het lichaam daarbij helpen. Dat doet hij door onder andere het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren en kapsels) te onderzoeken en behandelen. Maar ook evalueert een osteopaat het ophangsysteem van de interne structuren en de beweeglijkheid binnen het craniosacrale systeem. Dit systeem omvat de schedel en het wervelkanaal met bindweefselvliezen, zenuwvoorziening en circulatie. Beperkingen, in de vorm van blokkades of mobiliteitsverlies kunnen grote gevolgen hebben voor het hele lichaamssysteem. Uitgangspunt van de Osteopathie is dat het lichaam om goed te kunnen functioneren op alle niveaus beweeglijk moet zijn. Beweeglijkheid betekent een optimale circulatie waardoor weefsel gevoed kan worden en afvalstoffen afgevoerd.

Tijdens een behandeling herstelt een osteopaat de natuurlijke beweeglijkheid van weefsels in het lichaam. De belangrijkste weefsels die de beweeglijkheid beïnvloeden zijn fascia en het bindweefselvlies. Elke interne structuur is omgeven door een bindweefselvlies dat bijvoorbeeld de ophanging van een orgaan verzorgt. Dit vlies zorgt er tevens voor dat alle organen in meer of mindere mate soepel langs elkaar heen kunnen glijden. Een andere vorm van beweeglijkheid is de vervormbaarheid van weefsels, bv spieren, maar ook bot. Denk maar aan het verschil in de hardheid van steen ten opzichte van het veerbare botweefsel. Deze vervormbaarheid is essentieel voor de gezondheid van weefsel.

Kijkend naar een Whiplashsyndroom, wordt vaak het volgende patroon gezien; pijnen in nek, schouders en hoofd; uitstralende pijnen in één of beide armen en pijn tussen de schouderbladen, tintelingen, gevoelsstoornissen en/of een tijdelijk krachtsverlies in één of beide armen tot in de vingers toe; duizeligheid, evenwichtsstoornissen, oorsuizing en wazig zien. Het grootste deel van de patiënten herstelt uiteindelijk, al dan niet spontaan, binnen enkele maanden. Bij een derde deel ontstaat het zogenaamde "late whiplash syndroom" met klachten zoals: overgevoeligheid voor licht en geluid; gedragsveranderingen waaronder prikkelbaarheid; concentratie-, aandachts-, geheugen- en slaapstoornissen, angst en neerslachtigheid. Van belang is te weten dat tussen de ernst van de verwonding en de erbij behorende klachten geen evenredigheid hoeft te bestaan: een (schijnbaar) gering trauma kan soms een zeer heftig en langdurig klachtenpatroon oproepen. Mede doordat medisch onderzoek vaak geen of weinig afwijkingen aan het licht brengt en uiterlijk aan whiplashpatiënten niets is te zien, kunnen mensen zich onzeker en onbegrepen gaan voelen.

Bij een whiplash heeft men, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, geconstateerd, dat er minuscule puntbloedinkjes optreden in het verloop van het ruggenmerg, m.n. ter hoogte van de borst en de nek. Deze bloedinkjes hebben tot gevolg dat kleine verklevingen of littekentjes ontstaan die kunnen leiden tot een verminderde beweeglijkheid. Ook geeft een whiplash enorme trekkrachten aan het heiligbeen. Deze optelsom van kleine en grotere verstoringen kan een behoorlijke bewegingsbeperking geven en daarmee van grote invloed zijn op het functioneren. Niet direct wetenschappelijk bewezen maar in de praktijk zeer vaak voorkomend is, het fenomeen dat het ophangsysteem van voorste en onderste interne structuren na een whiplashtrauma duidelijk zijn opgerekt, met alle gevolgen van dien bijvoorbeeld voor de vochthuishouding.

Een osteopaat begint met een zeer uitgebreide anamnese waarin de hele ziektegeschiedenis aan bod komt, dus niet alleen het ongeval waardoor de whiplash ontstaan is, maar ook eerder doorgemaakte ziektes, trauma’s. Daarnaast wordt uw leefpatroon in kaart gebracht, er wordt gekeken naar wat andere behandelingen opgeleverd hebben en naar familiaire aandoeningen die mogelijk een herstel in de weg staan. Vervolgens wordt u van top tot teen onderzocht, waarbij gekeken wordt naar bewegingsverlies op alle niveaus welke uw herstel kunnen belemmeren. Een whiplash staat bekend als een trauma waarbij een te grote beweging de oorzaak is van het ontstaan van de klachten. In ons osteopatisch onderzoek zoeken wij naar de oorzaak waarom aangetast weefsel niet normaal herstelt. De resultaten van osteopatische behandeling zijn over het algemeen zeer goed, zowel bij de vroege- als de late whiplashsymptomen. Reden hiervoor lijkt te zijn dat er gewerkt wordt met respect voor het lichaam, het lichaam wordt niet eerst geïrriteerd door een behandeling die door de bewegingsgrens gaat. Daarnaast hebben de goede resultaten te maken met het gegeven dat een osteopaat niet alleen het gebied behandeld waar de (pijn)klacht zich bevindt, maar ook andere regio’s in het lichaam die deze klachten kunnen veroorzaken of in stand houden.

Hoewel osteopathie een behandelmethode is die het lichaam als aangrijpingspunt heeft blijkt ook de psychische component van het whiplash-syndroom positief beïnvloed te worden. De craniosacraal behandeling in combinatie met behandeling van het ophangsysteem van de interne structuren die ons lichaam in de juiste (voedings)balans moeten houden zijn hiervoor verantwoordelijk. Osteopathie valt binnen het Nederlands verzekeringssysteem (nog) onder de alternatieve geneeswijzen. Voor behandeling is een verwijzing niet nodig. De vergoeding die u krijgt per behandeling is afhankelijk van uw verzekeraar en de polisvoorwaarden. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen geheel of gedeeltelijk, soms met een maximum per jaar. Voor meer informatie hierover kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of kijken op de site van het NVO. Daar wordt de actuele stand van zaken weergegeven van de verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer weten over Osteopatie of zoekt u een osteopaat bij u in de buurt die samen met u kan bekijken wat de mogelijkheden zijn om uw herstel te bevorderen, dan kunt u kijken op de site van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO), www.osteopathie.nl. Hier kunt u desgewenst ook vragen stellen, die over het algemeen binnen enkele dagen beantwoord worden.

Paula van Genugten Osteopaat DO-mro, bestuurslid NVO.
http://www.osteopathiehouten.nl/paula.html