Home  //  Nieuwsbrief  //  Over Whiplash De Baas  //  Stichting Whiplash de Baas en haar adviesraad

Stichting Whiplash de Baas en haar adviesraad

Stichting Whiplash de Baas, ingeschreven bij KvK onder no. 37134784

Stichting Whiplash de Baas heeft tot doel:

het bevorderen van kennis over het fenomeen whiplash, daaronder begrepen het posttraumatisch whiplash syndroom en daaraan geassocieerde ziekten zulks in het algemeen en in het bijzonder bij patiënten en hun naasten Het doorverwijzen van patiënten naar een voor hen bruikbare informatiebron;

Het tot stand brengen, bevorderen en versterken van contacten tussen patiënten;

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen whiplash, mede daaronder begrepen het posttraumatisch whiplash syndroom en daaraan geassocieerde ziekten;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vooraanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Donaties zal zij graag ontvangen en gebruiken voor het realiseren van de doelstelling van de stichting. Statutair is vastgelegd dat: Indien de definitieve jaarrekening, volgens de jaarstukken, een overschot laat zien zal het bestuur van de stichting dit overschot doneren aan een door de Belastingdienst te Oost-Brabant, kantoor ’s-Hertogenbosch, aangewezen Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) dat zich richt op onderzoek en/of begeleiding en/of revalidatie van whiplashpatiënten.

De stichting heeft een adviesraad waarin vertegenwoordigd is: Fysiotherapie, neuropsychologie, traumabegeleiding, haptonomie, psychologie, neurofeedback, biofeedback, triggerpoints, arbeidspsychologie, reintegratiedeskundige, ervaringdsdeskundigheid.

Samenstelling adviesraad

Drs. Bianca Room:

Verbonden aan: www.whiplashtraining.nl  , www.insieme.nl  ,
Geregistreerd op: www.biofeedbackvereniging.nl  , www.emdrcentrum.nl

Mw. Els Booij:

BIG geregistreerd fysiotherapeut/haptonoom www.whiplashtraining.nl

Dr. Joke Bruins:

Verbonden aan Praktijk Neuropsychologie Bruins. Zij is klinisch neuropsycholoog, verricht letselschade expertises en behandelt verworven hersenletsel / hersenfunctiestoornissen www.neuropsychologie-bruins.vpweb.nl 

Dr. Jorn Hogeweg:

directeur PELS Instituut www.pels.nl

Hr. Ronald Kan:
Mmanueel fysiotherapeut en verbonden aan revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee en als docent Hogeschool Amersfoort

Mr. Dr. Carien Karsten:
Schrijfster van twee boeken over whiplash en breed vakgebied, verbonden aan www.carienkarsten.nl       

Mw. Hedi de Leeuw:
Verbonden aan: www.dbc.nl als Productmanager

Ton Sijm:
Verbonden aan: www.whiplashdebaas.nl  , www.whiplashdebaashetboek.nl  en is ervaringsdeskundige

Verder zorgt een net van vrijwilligers voor voorlichting, organiseren van bijeenkomsten en verzamelen van informatie welke ten goede komt aan de whiplashpatient. Voor bovengenoemd doel stelt Stichting Whiplash de Baas haar rekening nummer graag open voor donaties, schenkingen, vrijwillige bijdragen of andere ondersteunende gelden.

U kunt t.n.v. "Doelstelling Whiplash de Baas, Raborek.: 1351.66.403 de stichting uw gelden doen toekomen"

Bestuur Stichting Whiplash de Baas:

Ton Sijm Ervaringsdeskundige
Rene Dol Van der Goes en Deen & Partners Accountants & Belastingconsulent
Dick van der Pol Meester in de rechten, arbeidsrecht, familie- en personenrecht.
Verder is Dick scheidingsbemiddelaar en lid van VFAS.