Home  //  Agenda  //  Congres Hersenstichting Nederland: "Samen sterker"

Congres Hersenstichting Nederland: "Samen sterker"

Congres Hersenstichting Nederland: "Samen sterker"

Op 8 november 2012 organiseert de Themabijeenkomst patiëntenverenigingen:

 “Samen sterker!”

(Tekst Hersenstichting Nederland)
Patiëntenverenigingen zetten zich in voor de belangen van patiënten. Voorlichting en lotgenotenbijeenkomsten zijn daar voorbeelden van. De vergrijzing van de bevolking en de vermindering van overheidssubsidies leiden ertoe dat meer gedaan moet worden met minder middelen. Hoe kunnen patiëntenverenigingen elkaar ondersteunen? Bieden gezamenlijke subsidieaanvragen meer kansen? Kan men gezamenlijk optrekken met verschillende activiteiten zonder dat de eigen identiteit verloren gaat? Waarin kunnen wij elkaar ondersteunen? Hierover willen wij, samen met de patiëntenverenigingen, in deze bijeenkomst van gedachten wisselen. Zoeken naar nieuwe alternatieven. Wilt u ook meedenken als patientenvereniging?

De bijeenkomst op 8 novmber 2012 start om 13.30 uur in Utrecht.

https://www.hersenstichting.nl/homepage/index.html